baner

Vydanie „Metodickej príručky destinačného manažmentu cestovného ruchu“ je ďalšou úspešnou aktivitou cezhraničného projektu DESTINATOUR


25. Nov. 2013

V rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR sa v priebehu rokov 2011 - 2013 zorganizoval cyklus ôsmich odborných stretnutí na území Bratislavského kraja a päť študijných ciest do jednotlivých destinácií cestovného ruchu v Dolnom Rakúsku. Témy workshopov sa stali základom pre obsahové zameranie publikácie „Destinačný manažment cestovného ruchu - pre potreby Bratislavského kraja“.

Primárnym cieľom projektu Destinatour je zintenzívnenie spolupráce a prepojenie destinácií v Dolnom Rakúsku a Bratislavskom samosprávnom kraji. Prenos poznatkov od rakúskeho partnera a vzájomná komunikácia medzi odborníkmi i záujemcami o aktivity v cestovnom ruchu sa v období rokov 2011 – 2013 úspešne realizovali prostredníctvom ôsmich odborných workshopov.

Príručka sa snaží prepojiť dlhoročné skúsenosti a pozitívne výsledky rakúskych odborníkov so všeobecnými teoretickými odbornými poznatkami z manažovania turistickej destinácie. Základné postupy a princípy manažovania turistickej destinácie s použitím informácií a príkladov z jednotlivých workshopov sú prezentované v dvanástich kapitolách.

Publikácia má za cieľ osloviť zamestnancov a členov Krajskej a oblastných organizácií cestovného ruchu, zástupcov samospráv, profesijných združení cestovného ruchu, mimovládnych organizácií a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, študentov manažmentu cestovného ruchu i ďalšie zainteresované subjekty v rámci destinácie cestovného ruchu – Bratislavský región.

Metodickú príručku destinačného manažmnetu si môžete stiahnúť tu.

Discussion

Send Message

Gallery