baner

Jedným z ďalších výstupov cezhraničného projektu DESTINATOUR je analýza on-line prostredia slovenského virtuálneho trhu


6. Nov. 2013

Analýza prináša komplexný pohľad na e-marketingový trh od zadefinovania základných e-marketingových foriem (webové stránky, webové spoločenstvá, webcasting, internetové vyhľadávače, SEO, reklamné systémy) cez opis súčasného dopytu po internetových službách prezentovaného prostredníctvom vybranej vzorky užívateľov na základe realizovaného dotazníkového prieskumu vo vzťahu k elektronickému marketingu. Analýza prezentuje metodológiou analýzy sentimentu aj on-line reputáciu destinácie Bratislavský kraj vo vzťahu k potenciálnym konkurentom (k iným destináciám, reprezentovaných aj mestami v rámci SR) a následne identifikuje najúčinnejšie formáty e-marketingovej propagácie vzhľadom na internetových užívateľov.

Analýzu on-line prostredia slovenského virtuálneho trhu prinášame v prílohe.

 

 

Prílohy

analyza-on-line-prostredia-slovenskeho-virtualneho-trhu2.pdf 4294 kB Stiahnuť

Discussion

Send Message

Gallery