baner

Projekt DESTINATOUR získal uznanie sekcie cestovného ruchu MDVRR SR v rámci novinárskej súťaže „Slovensko - pohostinné srdce Európy“ 2


5. Feb. 2014

V rámci 20. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a Danubius Gastro ktorý sa počas uplynulých dní konal v Bratislave, ocenili novinárov, ktorí sa vo svojich príspevkoch venujú domácemu cestovnému ruchu. Novinársku súťaž Slovensko - pohostinné srdce Európy vyhlásilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Klubom FIJET Slovenského syndikátu novinárov. Jej cieľom je podpora tvorby a uverejňovania kvalitných publicistických príspevkov zameraných na pomoc domácemu cestovnému ruchu a na jeho propagáciu.

Výsledky vyhlásil štátny tajomník MDVRR František Palko na slávnostnom galavečere 30. januára 2014. Uznanie sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získala aj profesorka Ľudmila Novacká a kolektív za Metodickú príručku destinačného manažmentu cestovného ruchu, ktorá bola publikovaná vďaka cezhraničnému projektu DESTINATOUR.

Témy odborných workshopov realizované počas trvania projektu sa stali východiskom pre obsahové zameranie metodickej príručky s názvom „Destinačný manažment cestovného ruchu - pre potreby Bratislavského kraja“. Príručka sa snaží prepojiť dlhoročné skúsenosti a pozitívne výsledky rakúskych odborníkov so všeobecnými teoretickými odbornými poznatkami z manažovania turistickej destinácie.

Publikácia bola predstavená návštevníkom veľtrhu 31.1.2014 o 10.00 v kinosále výstaviska Incheba Expo Aréna.

Prílohy

uznanie-sekcie-cestovneho-ruchu-mdvrr-sr-v-ramci-novinarskej-sut 426 kB Stiahnuť

Discussion

Send Message
1

Gallery