baner

Projekt Za mostom


25. Nov. 2013

ZA MOSTOM – BEHIND THE BRIDGE

Názov projektu:
Budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite Cyklomosta Devínska Nová Ves – Schloss Hof, spolupráca dotknutých regiónov pri propagácii turistického potenciálu lokality „za mostom“.

Program cezhraničnej spolupráce SK/AT 2007 – 2013
Realizácia: 2011-2012
Donor: MPRR SR
Partneri:
LP/hlavný partner/ - BSK,
PP1 Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves,
PP2 Donau Niederösterreich Tourismus GmbH [s.r.o.]
PP3 Marktgemeinde Engelhartstetten
PP4 Das Land Niederösterreich, Abteilung Landesstraßenplanung [Krajina Dolné Rakúsko,odd.pre cest.plán.]

Ciele projektu:
Rozvoj turizmu/agroturizmu na území povodia rieky Morava na oboch stranách hranice. Rozvoj voľnočasových aktivít ako cykloturizmus prostredníctvom rozvoja potrebnej infraštruktúry. Vytvoriť efektívny a presný systému informovania širokej verejnosti o cyklotrasách, podujatiach produktoch cestovného ruchu regiónu prostredníctvom cyklowebu. Zvýšiť povedomie obyvateľov, návštevníkov a turistov regiónu o spoločnej histórii územia (železná opona).

Viac informácií:

http://www.devinskanovaves.sk/projekty-realizovane-mc-dnv/za-mostom-behind-the-bridge.html?page_id=3832

 

Prílohy

ts-2.-3-_.-2012_.pdf 333 kB Stiahnuť
ts-13.-3_.-2011_.pdf 327 kB Stiahnuť
ts-17.-10_.-2013_.pdf 410 kB Stiahnuť
ts-18.-2-_.-2011_.pdf 319 kB Stiahnuť
ts-15.-11_.-2013_1.pdf 419 kB Stiahnuť
ts-14.-11_.-2013_.pdf 420 kB Stiahnuť
ts-27.-1-_.-2012_.pdf 332 kB Stiahnuť

Discussion

Send Message