baner

Ako úspešne riadiť destináciu – odborné podujatie na veľtrhu Slovakiatour 2012


Ales Kropacek V rámci veľtrhu Slovakiatour sa 20. 1. 2012 pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a organizačnou podporou Incheba, a.s. sa uskutočnilo odborné podujatie Ako úspešne riadiť destináciu.


S organizačnou podporouInchebyboli organizátormi tohto podujatia, ktoré obohatilo sprievodný program 18. ročníka veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour, Mesto Košice v zastúpení Košice - Turizmusa Hlavné Mesto SR Bratislava v zastúpení novozaloženej organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu.

V úvode podujatie za organizátorov otvorili primátori obidvoch miest – Milan Ftáčnik za Hlavné mesto SR Bratislava a Richard Raši za Košice.

Cieľom podujatia bolo priniesť slovenskej odbornej verejnosti najnovšie poznatky z riadenia úspešných európskych destinácií. Do panelovej diskusie bol, okrem významných európskych expertov na destinačný manažment, prizvaný aj Generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu Stanislav Rusinko. Vrámci svojho úvodného slova predstavil súčasný vývoj destinačného manažmentu na Slovensku v nadväznosti na Zákon č.91/2010 o podpore cestovného ruchu, účinného od 1.12.2011. Zároveň sa aktívne zúčastnil aj panelovej diskusie na tri témy:

  1. Aké sú princípy riadenia úspešnej destinácie

  2. Ako hodnotiť úspešnosť produktu destinácie a jeho kvalitu

  3. Ako aktívne a úspešne predávať destináciu


Do panelovej diskusie sa zapojili aj štyria zahraniční odborníci:

John Heeley (UK) na príklade európskych destinácii predstavil vhodnú štruktúru, financovanie a prevádzkovanie organizácie destinačného manažmentu.

Dieter Hardt-Stremayr (Rakúsko) na príklade mestskej destinácie Graz odprezentoval príbeh riadenia turistickej a kongresovej centrály (Convention Bureau)

Aviva Pearson (UK) oboznámila hostí s každodennou prácou destinačného manažéra z pohľadu manažmentu vzťahov akomunikácie. Predstavila aj model spolupráce lokálnej organizácie cestovného ruchu s národnou centrálou (agentúrou).

Tinkara Pavlovčič Kapitanovič (Slovinsko) priniesol praktický a vyčerpávajúci pohľad na e-business a jeho potrebu v súčasnosti, s tým, že predstavil jeho prínosy pre aktérov súkromného aj verejného sektora.


Prílohy

Aviva_Pearson_Successful_Destination_Management.pdf 362 kB Stiahnuť
Dieter_Hardt_Stremayr_Graz.pdf 5060 kB Stiahnuť
John_Heeley_Best_practice.pdf 4629 kB Stiahnuť
Tinkara_Pavlovcic_Kapitanovic_Online_perspective.pdf 1810 kB Stiahnuť

Discussion

Send Message
CURRENT EVENTS