baner

Projekt Nemotour


Ales Kropacek Mesto Modra získalo 154.400 eur na rozvoj cestovného ruchu a destinačného manažmentu z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.


Nemotour je spoločný EÚ projekt medzi slovenským mestom Modra a burgendlandskými obcami Jois, Purbach a Illmitz.
 
Modra bude z projektu financovať aktivity na vytvorenie bázy pre rozvoj cestovného ruchu najmä v oblasti marketingu, tvorby produktov, atrakcií a obsahu CR, propagácie a komunikácie, vzdelávania, sieťovania a ďalších. Výstupom projektu budú:
Náučné a tematické chodníky
Tlačoviny
Web portál
Video spoty
Orientačný a informačný systém
Propagačné predmety
Technické zázemie pre kultúrne podujatia
Prenos Know how I - Kurz sprievodcov CR
Prenos Know how II - Workshop pre podnikateľov v CR a samosprávu
Kampaň v médiách 
Viac informácií o rakúskych partneroch z Burgenlandu, obciach ležiacich na Neusiedlersee nájdete na:
 
Illmitz www.illmitz.co.at
Purbach www.haus-am-kellerplatz.at
Jois www.jois.info
 
Viac informácií o cezhraničnom programe EÚ nájdete na http://www.sk-at.eu
 


Discussion

Send Message