baner

Projekt Za mostom – BEHIND THE BRIDGE


Ales Kropacek Názov projektu: Budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite Cyklomosta Devínska Nová Ves – Schloss Hof, spolupráca dotknutých regiónov pri propagácii turistického potenciálu lokality „za mostom“.
Program cezhraničnej spolupráce SK/AT 2007 – 2013
Realizácia: 2011-2012
Donor: MPRR SR
Partneri:
LP/hlavný partner/ - BSK,
PP1 Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves,
PP2 Donau Niederösterreich Tourismus GmbH [s.r.o.]
PP3 Marktgemeinde Engelhartstetten
PP4 Das Land Niederösterreich, Abteilung Landesstraßenplanung [Krajina Dolné Rakúsko,odd.pre cest.plán.]


Ciele projektu:
Rozvoj turizmu/agroturizmu na území povodia rieky Morava na oboch stranách hranice. Rozvoj voľnočasových aktivít ako cykloturizmus prostredníctvom rozvoja potrebnej infraštruktúry. Vytvoriť efektívny a presný systému informovania širokej verejnosti o cyklotrasách, podujatiach produktoch cestovného ruchu regiónu prostredníctvom cyklowebu. Zvýšiť povedomie obyvateľov, návštevníkov a turistov regiónu o spoločnej histórii územia (železná opona).


Viac informácií:


http://www.devinskanovaves.sk/projekty-realizovane-mc-dnv/za-mostom-behind-the-bridge.html?page_id=3832Discussion

Send Message
3
3
3
3