baner

Dotačná schéma KOCR Bratislava Region Tourism na podporu rozvoja cestovného ruchu 2017


Bratislava Region Tourism

Termín spoločného seminára pre všetkých potenciálnych žiadateľov k celej dotačnej schéme a výzve vrátane správneho vyplnenia tlačív a predloženia povinných príloh sa uskutoční dňa 23.03.2017 o 11.00 hod. v sídle krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism Sabinovská 16, 820 05 Bratislava.

Dôležité termíny (proces/termín):

Zverejnenie výzvy - 15.3.2017 / Uzávierka príjimania žiadostí - 14.4.2017 / Hodnotenie projektov oblastnými organizáciami cestovného ruchu - 14.4.2017. - 24.4.2017 / Zasadnutie odbornej hodnotiacej komisie - 2.5.2017 / Valné zhromaždenie KOCR BRT - máj 2017 / Zverejnenie výsledkov hodnotenia - máj / jún 2017

Prílohy

2017_VyzvaNaPredkladanieProjektoNaPodporuRozvojaCR_DotacnaSchema.pdf 457 kB Stiahnuť
CestneVyhlasenieOnefinancovaniZinejDotacie_PrilohaC3kZiadosti.doc 26 kB Stiahnuť
CestneVyhlasenieOSpolufinancovaniProjektuZvlastnychZdrojov_PrilohaC2kZiadosti.doc 32 kB Stiahnuť
CestneVyhlasenieZiadatela_PrilohaC1kZiadosti.doc 28 kB Stiahnuť
DotacnaSchema.pdf 472 kB Stiahnuť
RokovaciPoriadokOdbornejHodnotiacejKomisie_PrilohaC5DotacnejSchemy.pdf 391 kB Stiahnuť
Rozpocet_PrilohaC2kDotacnejScheme.xls 30 kB Stiahnuť
StrategiaRozvojaTurizmuVbratislavskomKrajiDoRoku2020_PrilohaC4DotacnejSchemy.pdf 2252 kB Stiahnuť
VyhlasenieOpartnerstve_PrilohaC4kZiadosti.doc 45 kB Stiahnuť
ZaverecnaHodnotiacaAfinancaSprava_PrilohaC3DotacnejSchemy.doc 47 kB Stiahnuť
ZiadostOdotaciu_PrilohaC1kDotacnejScheme.doc 95 kB Stiahnuť

Discussion

Send Message

Gallery