baner

Tourism industry and management

 

Projekt DESTINATOUR získal uznanie sekcie cestovného ruchu MDVRR SR v rámci novinárskej súťaže „Slovensko - pohostinné srdce Európy“
V rámci 20. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a Danubius Gastro ktorý sa počas uplynulých dní konal v Bratislave, ocenili novinárov, ktorí sa vo svojich príspevkoch venujú domácemu cestovnému ruchu.... read more »
S výstupmi projektu DESTINATOUR sa môžete oboznámiť aj na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku
Destinačný manažment s rakúskymi skúsenosťami je téma prednášky v rámci ktorej budú na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour 2014 predstavené aj výstupy projektu Destinatour, konkrétne - Metodická príručka... read more »
Vydanie „Metodickej príručky destinačného manažmentu cestovného ruchu“ je ďalšou úspešnou aktivitou cezhraničného projektu DESTINATOUR
V rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR sa v priebehu rokov 2011 - 2013 zorganizoval cyklus ôsmich odborných stretnutí na území Bratislavského kraja a päť študijných ciest do jednotlivých destinácií cestovného ruchu... read more »
Jedným z ďalších výstupov cezhraničného projektu DESTINATOUR je analýza on-line prostredia slovenského virtuálneho trhu
Analýza prináša komplexný pohľad na e-marketingový trh od zadefinovania základných e-marketingových foriem (webové stránky, webové spoločenstvá, webcasting, internetové vyhľadávače, SEO, reklamné systémy) cez opis súčasného... read more »
Cestovný ruch je bránou k lepšiemu životu v kraji
29. októbra 2012 sa na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja konal seminár venovaný modelovaniu úspešnej destinácie cestovného ruchu. Jesennú sériu odborných seminárov o destinačnom manažmente v jednotlivých samosprávnych... read more »
Tematické cesty predstavujú doležitý produkt cestovného ruchu
V rámci Genuss – festu predstavil Ing. Franz Mitterhofer, projektový manažér pre región Donauland-Traisental-Tullnerfeld, tematickú cestu v Dolnom Rakúsku s názvom „Cesta zážitkov do stredu Dolného Rakúska“. Prednáška predstavovala... read more »
Značka regiónu – význam prvok destinačného manažmentu
Ponuka na trhu cestovného ruchu je rozmanitá a spôsobuje problémy pri rozhodovaní zákazníka pri kúpe produktu. Zákazník sa snaží vybrať pre seba čo najvhodnejší produkt, preto sa orientuje podľa značky. Ak ponuka nemá... read more »
Rakúska štúdia o implementácií destinačného manažmentu pri úspešnom rozvoji regiónov cestovného ruchu
Mag. Franz Schmidt, certifikovaný konzultant a partner rakúskej oblastnej poradenskej spoločnosti, zdôraznil, že najúčinnejšou stratégiou úspešného turistického regiónu je podpora rozvoja a marketingu jeho ochrannej značky,... read more »
Prvé stretnutie organizácií cestovného ruchu hostil Turizmus regiónu Bratislava
Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu pripravila prvé pracovné stretnutie novovzniknutých oblastných a krajských organizácií. Podujatia... read more »
O tvorbe produktu v cestovnom ruchu na Strategie.cz
Destinačný manažment je stratégia a cesta pre silné regióny, ktoré majú odvahu ku koncentrácii síl pre spoločný rozvoj, organizáciu a aktívny predaj svojich kľúčových konkurenčných výhod. Uvodné slová inšpiratívneho článku,... read more »
European Regional Development Fund
CBC SK-AT 2007–2013