baner

Workshop 4

Aktuálne informácie o workshope

Regionálne podujatia boli témou štvrtého workshopu cezhraničného projektu Destinatour 2013 v Senci
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s dolnorakúskou destinačnou organizáciou Niederösterreich Werbung, rakúskym partnerom cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013 usporiadali štvrté podujatie z cyklu ôsmich odborných... read more »
Štvrtý seminár projektu DESTINATOUR 2013 sa uskutoční v Senci
Ďalší odborný workshop/seminár privíta účastníkov v utorok 5. júna 2012 v hoteli Delfín (Štefánikova 78). Stretnutie sa uskutoční od 8.45 h. Pozvaní prednášajúci sa tentoraz budú venovať téme podujatí, ktoré predstavujú... read more »
Rozvoj regiónu vďaka podujatiam z pohľadu rakúskej odborníčky
O význame podujatí na rozvoj regiónu bude na štvrtom workshope hovoriť aj rakúska odborníčka Iva Findeis, ktorá pôsobí v rakúskom Združení pre inovácie v turizme (TourismusInnovationsverein Land um Laa). Iva Findeis takmer... read more »
Štvrtý workshop projektu DESTINATOUR 2013 sa uskutoční v Senci
Ďalší odborný workshop/seminár privíta účastníkov 5. júna 2012 a okrem iného opäť ponúkne poznatky rakúskeho odborníka. Pozvaní prednášajúci sa tentoraz budú venovať téme podujatí, ktoré predstavujú významný faktor v rámci... read more »
Odborníčka z Malokarpatskej oblasti bude prednášať na štvrtom workshope
Účastníkov ďalšieho workshopu okrem iného čaká aj prednáška pani Bronislavy Skalovej, ktorá ponúkne svoje znalosti z oblasti vinárskych podujatí a partnerstiev v rámci rozvoja Malokarpatského regiónu. Bronislava Skalová... read more »
European Regional Development Fund
CBC SK-AT 2007–2013