baner

Tourism in cross-border projects


Projekt Cyclomost
Cieľom projektu je spracovanie potrebných technických projektových dokumentácií na rekonštrukciu cyklotrás a vybudovanie cyklomostu cez rieku Moravu. Špecifické ciele: - analýza súčasného stavu cyklotrás na oboch stranách... read more »
Projekt Nemotour
Mesto Modra získalo 154.400 eur na rozvoj cestovného ruchu a destinačného manažmentu z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Nemotour je spoločný EÚ projekt medzi slovenským... read more »
Projekt Za mostom
ZA MOSTOM – BEHIND THE BRIDGE Názov projektu: Budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite Cyklomosta Devínska Nová Ves – Schloss Hof, spolupráca dotknutých regiónov pri propagácii turistického... read more »
Projekt Tra-ker
Tradície z hliny - cesty za poznaním keramického dedičstva Program cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko 2007-2013 Realizácia projektu: september 2010 – október 2012 Spoločný projekt SNM – Múzea Ľudovíta Štúra... read more »
Projekt Servus Pontis
Projekt Servus Pontis Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Rakúsko 2007-2013 propaguje turistické cesty, náučné chodníky, trasy kultúrnych a historických pamiatok, vytvára a spája cyklotrasy v pohraničnom... read more »
Projekt PALTOUR
Projekt PALTOUR je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská Republika - Rakúsko 2007-2013 a spolufinancovaný z EFRR. Projektových partnerov mesto Malacky a mesto Marchegg spája spoločná história rodu... read more »
European Regional Development Fund
CBC SK-AT 2007–2013