baner

Professional publishing


Vydanie „Metodickej príručky destinačného manažmentu cestovného ruchu“ je ďalšou úspešnou aktivitou cezhraničného projektu DESTINATOUR
V rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR sa v priebehu rokov 2011 - 2013 zorganizoval cyklus ôsmich odborných stretnutí na území Bratislavského kraja a päť študijných ciest do jednotlivých destinácií cestovného ruchu v... read more »
Jedným z výstupov cezhraničného projektu DESTINATOUR je analýza on-line prostredia slovenského virtuálneho trhu
Analýza prináša komplexný pohľad na e-marketingový trh od zadefinovania základných e-marketingových foriem (webové stránky, webové spoločenstvá, webcasting, internetové vyhľadávače, SEO, reklamné systémy) cez opis súčasného... read more »
Príručka o fungovaní destinačného manažmentu
Príručka destinačného manažmentu je manuálom pre všetkých, ktorí hľadajú cestu rozvoja v oblasti cestovného ruchu. Je písaná tak pre zástupcov miestnych a regionálnych samospráv, ako pre podnikateľský sektor, pre združenia... read more »