baner

Tourism in cross-border projects


Projekt Cyclomost
Cieľom projektu je spracovanie potrebných technických projektových dokumentácií na rekonštrukciu cyklotrás a vybudovanie cyklomostu cez rieku Moravu. read more »
Projekt Nemotour
Mesto Modra získalo 154.400 eur na rozvoj cestovného ruchu a destinačného manažmentu z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. read more »
Projekt Za mostom – BEHIND THE BRIDGE
Názov projektu: Budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite Cyklomosta Devínska Nová Ves – Schloss Hof, spolupráca dotknutých regiónov pri propagácii turistického potenciálu lokality „za mostom“. read more »
Projekt Tra-ker
Tradície z hliny - cesty za poznaním keramického dedičstva read more »
Projekt Servus Pontis
Projekt Servus Pontis Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Rakúsko 2007-2013 propaguje turistické cesty, náučné chodníky, trasy kultúrnych a historických pamiatok, vytvára a spája cyklotrasy v pohraničnom... read more »
Projekt Paltour
Projekt PALTOUR je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská Republika - Rakúsko 2007-2013 a spolufinancovaný z EFRR. read more »