baner
Hodnotenie
Bezbarierový prístup
Mapa

Okolo Limbachu

Región
Malokarpatský
Miesto
Kozí chrbát

Trasa - časový rozvrh: Limbach – Medvedie údolie 1 hod. – Limbašská vyvieračka ½ hod. – Kozí chrbát ¾ hod. – Somár ½ hod. – Tri kamenné kopce ½ hod. – Šenkárka ¼ hod. – Limbach 1 ½ hod.

Spolu: 5 hod.

Prevýšenie: 460 m.

Náročnosť:

Stredne náročná poldenná túra s pomerne veľkým prevýšením, orientačne jednoduchá. Namáhavejšie stúpanie treba absolvovať len za Limbašskou vyvieračkou smerom na Kozí chrbát.

Základná trasa:

Začneme na dolnom konci vinohradníckej obce Limbach (190 m), odkiaľ nás povedie zelená turistická značka (5101). Odbočíme vľavo do bočnej Potočnej ulice smerujúcej na juhozápad. Ulica, na ktorej začiatku stojí benzínové čerpadlo, pokračuje k chatám v dolnej časti doliny Račieho potoka. Spevnená cesta stúpa zalesnenou dolinou okolo roztrúsených súkromných chát. Okrem zelených turistických značiek sledujeme aj žlté a zelené cykloturistické značky. Na prvom rázcestí odbočuje doľava žltá cykloturistická značka a na ďalšom rázcestí zase doprava zelená cykloturistická značka. Na rázcestí ciest s pevným povrchom pri smerovníku Medvedie údolie (293 m) neodbočíme vpravo do rovnomenného údolia, ale zostaneme na trase označenej zelenými turistickými značkami, ktorú vedú popod stráne prírodnej rezervácie Zlatá studnička (vľavo od cesty). Po spevnenej ceste miernym stúpaním smerujeme k Limbašskejvyvieračke (335 m). Výdatné vyvieranie vody je chránené ako prírodná pamiatka. Voda, ktorá sa tu dostáva na povrch, pochádza z krasovej doliny Prepadlé (horná časť doliny Stupavského potoka) ležiacej za hlavným rozvodným chrbtom Malých Karpát. Zrážková voda podteká masívny Kozí chrbát, na ktorého vrchol začneme od vyvieračky vystupovať. Na rázcestí Kozí chrbát (560 m, variant I) odbočíme vpravo na Štefánikovu magistrálu (E8, 0701). Lesná cesta označená červenými turistickými značkami smerujúca od rázcestia na sever má spočiatku pohodlný a málo členitý profil. O niečo strmšie stúpanie nás čaká na južnom svahu Somára (650 m). V okolí kulminačného bodu celej trasy nízka mladina a výruby lesa poskytujú pomerne široké výhľady na túto časť Pezinských Karpát. Zo Somára zostúpime lesnou cestou s miernym profilom. Neodporúčame odbočovať z trasy doľava, pretože sa tam nachádza vojenský výcvikový priestor so strelnicou. Postupne prekonáme Kamenný vrch, za ktorým prejdeme západným okrajom prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou. Na rázcestí Tri kamenné kopce (570 m, variant II) sa sprava na červenú trasu pripája modrá a žltá turistická značka (2405). Odbočíme na ňu a po lesnej ceste sa miernym klesaním dostaneme na lúku Šenkárka (515 m, variant III) s lesníckym domom. Na hornom cípe lúky je rázcestie, z ktorého doľava odbočuje žltá značka. My sledujeme modrú značku a pokračujeme po ceste zvažujúcej sa dolu lúkou do lesa, ktorým zostúpime striedavo miernejšie a strmšie k súkromným chatám nad potokom Lúčanka. Od chatovej osady pokračujeme po spevnenej ceste na horný koniec obce Limbach (190 m). Modrá značka sa končí na dolnom konci dediny, kde sme túru začali. Na autobus môžeme nastúpiť už v hornej časti obce (zastávka SAD), pričom čakanie si spríjemníme ochutnávkou výborného Limbašského silvánu v niektorej z miestnych reštaurácií.

Variant I: Ak chceme na hrebeni Malých Karpát pokračovať opačným smerom ako pri základnej trase a skončiť vo Svätom Jure, na Kozom chrbte odbočíme vľavo a po červeno značkovanej Štefánikovej magistrále pokračujeme južným smerom k lokalite Salaš. Tu odbočíme doľava na modrú značku a lesnou cestou zvažujúcou sa na východ pohodlne zídeme na asfaltovú cestu smerujúcu do Svätého Jura. Modrá značka nás privedie k zvyškom veľkomoravského hradiska a neskôr do Neštichu, ktorý je mestskou časťou Svätého Jura. Túru ukončíme vo Svätom Jure pri železničnej stanici (spolu: 5 hod.).

Variant II: Ak sa nechceme vrátiť do Limbachu a chceme pokračovať na Pezinskú Babu, na rázcestí Tri kamenné kopce pôjdeme stále severným smerom po červených značkách. Po prekonaní nízkych vyvýšenín sa dostaneme do blízkosti vrchu Konské hlavy, od ktorého už nie je ďaleko do rekreačného strediska Pezinská Baba v sedle Baba (spolu: 4 ¼ hod.).

Variant III: Najdlhší variant pre tých, ktorí chcú trasu ukončiť v Pezinku, predpokladá zostup z lúky Šenkárka po žltej turistickej značke cez chatovú oblasť Kolárske. Značka neskôr križuje asfaltovú cestu spájajúcu Limbach so Slnečným údolím. Po tejto neznačkovanej ceste možno zísť okolo Sadloňovho mlyna a okrajom vinohradov sa dostať k železničnej stanici v Pezinku (spolu: 5 ½ hod.).

Zaujímavosti:

1 Zlatá studnička – prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1993 na ploche viac ako 73 ha.

Predstavuje strmé stráne doliny rozčlenené drobnými úvalinami prechádzajúcimi do slabo vyvinutej nivy potoka s niekoľkými sutinovými málo výdatnými prameňmi. V porastoch sa vyskytujú fragmenty extrémnych jedľových bučín s dubom.

2 Limbašská vyvieračka – prírodná pamiatka nachádzajúca sa nad Limbachom na ploche viac ako 6,5 ha. Atraktívna vyvieračka s občasnou výdatnosťou 120 l/s je výverom podzemného toku prameniaceho pod Tureckým vrchom, ktorý sa stráca v doline Prepadlé, podteká masív Somára a vyviera pod Kozím chrbtom. Dokumentuje špecifický vývoj krasovej hydrografie Borinského krasu a významná je zo speleologického hľadiska. Činnosť a výdatnosť vyvieračky závisí od zrážkových pomerov. Za nízkeho stavu voda prestane vyvierať a vyteká iba občas cez tzv. estavelu na dne potoka tečúceho dolinou.

3 Limbach – obec ležiaca vo výbežku Podunajskej nížiny, ktorý zasahuje dovnútra Malých Karpát. Vznikla v 14. storočí, keď vyľudnené územia osídľovali nemeckí osadníci na pozvanie uhorského panovníka. Ich potomkov po druhej svetovej vojne deportovali do Nemecka a namiesto nich sa tu začali usádzať obyvatelia slovenskej národnosti. Do priestoru malej vinohradníckej dediny, ktorá sa rozrástla o vilovú štvrť, sa zbiehajú viaceré malokarpatské doliny. Z Limbachu vedie neznačkovaná asfaltová cesta k rekreačnému stredisku Slnečné údolie s podmienkami vhodnými na táborenie.

Autor fotografie: Peter Mach


Hodnotenie prevádzky

Hodnotenie
Odoslať komentár

Recenzie

AKTUÁLNE UDALOSTI
13. SEP - 10. JAN

Salón výtvarníkov

Salón výtvarníkov je kultúrno-umelecké podujatie, ktoré je tradične organizované Malokarpatským osvetovým strediskom (v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja). Podujatie tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Je pestrou prehliadkou tvorby výtvarníkov z Bratislavského kraja: Bratislavy, Pezinka, Modry, Stupavy, Malaciek, Senca, či z okolitých miest a mestečiek, ktorí tu žijú alebo tu tvoria  vo svojich ateliéroch. Na tomto podujatí sa prezentujú v rôznych výtvarných žánroch, technikách a námetoch. Práve pre túto svoju pestrosť je veľmi obľúbeným podujatím pre širokú škálu návštevníkov. Salón výtvarníkov sa aj tento rok koná v Zoya Museum – ELESKO wine park v Modre. Je to priestranný a moderný objekt, ktorého architektúra prenecháva dielam v galérii dostatočný priestor, aby mohli vyniknúť. Jeho lokalizácia priamo medzi vinicami spod Malých Karpát, dopĺňa kompozíciu umeleckých diel obrazmi namaľovanými prírodou, ktoré je vidieť cez presklené steny s výhľadom na okolitý kraj. Tento ročník je už 22. Na výstave sa uvidíte diela 78 výtvarníkov, čo je najviac za všetky doterajšie ročníky. Predstavia svoju aktuálnu tvorbu v podobe obrazov, sôch, plastík, šperkov, či fotografií. Každý rok sú pozvaní aj dvaja, či traja hostia, ktorí žijú a tvoria mimo tohto regiónu, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Hosťami na Salóne výtvarníkov 2018, ktorí prijali pozvanie vystavovať spolu s našimi umelcami, sú poľský výtvarník Michal Franaszczuk a rakúsky fotograf Josef Mann. Kurátorom výstavy je Mgr. Pavol Šima–Juriček.Súčasťou prezentácie tvorby umelcov je aj prehľadný katalóg s krátkou anotáciou o každom výtvarníkovi, ktorý sa zúčastňuje na danom ročníku Salóna výtvarníkov. Výstava je pre verejnosť prístupná od 13. septembra 2018 až do konca roka.
26. SEP - 31. DEC

Ružinovská galéria – Vladimír Petrík

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov vás pozývajú na vernisáž obrazov Vladimíra Petríka do Ružinovskej galérie, ktorá bude sídliť v priestoroch foyer Domu kultúry Ružinov, Ružinovská 28. Výstavu otvorí kurátorka Mária Horváthová s názvom Obrazy a to v stredu, 26. septembra o 18.00 hod. Výstava obrazov potrvá do 31. decembra 2018.Vladimír Petrík Vladimír Petrík je známy bratislavský  maliar a vysokoškolský pedagóg a s jeho obrazmi sa často stretávame na výstavách Spolku výtvarníkov Slovenska i iných umeleckých zoskupení. Jeho obrazy sú jasne identifikovateľné svojou bezprostrednosťou a spontánnosťou a oslovujú diváka presvedčivou rečou tvarov a farieb.Vladimír  Petrík čerpá zo širokej škály inšpiratívnych prameňov. Tým najpôvodnejším je pre neho príroda, výsek lesa, rytmus kmeňov či intenzita svetla a tieňa rozihraného lúčmi zapadajúceho slnka.  Od fragmentov  krajiny, prírody a vesmíru sa autor dostáva i k zátišiu a k  ľudskej postave a hlavne k pocitovému svetu súčasného človeka, ktorý mu umožňuje  odhaľovať vždy nové a prekvapivé nuansy základnej témy, evokujúcej nečakané silné emotívne pocity.Petrík vo svojej tvorbe vychádza z reálneho sveta, smeruje však čoraz častejšie do tajomného sveta abstrakcie a farebnej nespútanosti. Jeho obrazy, realizované zväčša akrylom a olejom, sú prejavom výrazného koloristického cítenia a prekvapia polaritou lyriky a expresie, veľkorysým maliarskym gestom i štylizáciou výtvarnej reči až na hranicu abstrakcie.Vladimír Petrík je rodený kolorista. Jeho obrazy nás prekvapia svojim sviežim vodopádom farieb, očaria nás svojou dynamikou, svojou eruptívnou  silou, svojim jedinečným zmyslom pre stupňovanie napätia, ktoré vyžarujú bez ohľadu na mieru abstrakcie či konkrétnosti námetu. Sú to obrazy o živote a sú maľované pre život samotný, do ktorého vnášajú svieži dych bezprostrednosti a optimizmu. Vstup voľný.Viac informácií nájdete na cultusruzinov.sk a Facebooku Cultus Ružinov.
19. OKT - 21. OKT

Bratislavské Jazzové Dni Slovenská sporiteľňa 2018

Warm-up koncert festivalu je v sobotu 8.9. - zahrajú izraelská senzácia 3 Cohens Sextet a domáce hviezdy Ľudové Mladistvá v klube Ateliér Babylon. Aj tento rok bude týždeň po festivale špeciálny bonusový koncert: v nedeľu 28.10. v klube Ateliér Babylon John Scofield Combo 66.Program: 8.9.2018 sobota / Ateliér Babylon 3 Cohens Sextet (Izrael)3 Cohens Sextet je súrodenecká kapela slávnych Cohenovcov: do Bratislavy prídu Yuval, Anat, a Avishai, s ďalšími troma hudobníkmi. Anat je hráčkou na tenorsaxofón a klarinet, Yuval na soprán-saxofón, najznámejším z trojice je trúbkár Avishai. V tejto zostave vydali štyri albumy, a dostali na titulku jazzového magazínu Downbeat.Anat Cohen – klarinet/tenor saxofónAvishai Cohen – trumpetaYuval Cohen – soprano saxofónYonathan Avishai – KlavírBarak Mori – BasgitaraJeff Ballard – BiciePredkapelou izraelských hviezd budú fantastické domáce Ľudové Mladistvá. 19.10.2018 piatok / InchebaKennedy Administration (USA)Jamison Ross (USA)Jamison Ross je americký bubeník a spevák, nová hviezda jazzu, víťaz súťaže Thelonius Monk Jr. v roku 2012. Jeho debutový album “Jamison” bol v roku 2015 nominovaný na cenu Grammy. Nový album “All For One” vydal v januári tohto roku.Jamison Ross - spev a bicieChris Pattishall - klavírRick Lollar - gitaraBarry Stephenson - basgitaraCory Irvin - orgán, hammondSkupina Kennedy Administration je výberom najvýraznejších mladých talentov z New Yorku, na čele so speváčkou Kennedy. Pred vydaním albumového debutu v roku 2017 Kennedy spievala s hviezdami ako Eric Benét, Kenny Lattimore, a Monifah. Kapela je rezidentom klubov Groove a Blue Note.Kennedy - spevOndre J - klávesyNat Townsley - bicieChelton Grey - basaDan Muniz - gitara 20.10.2018 sobota / InchebaYellowjackets feat Luciana Souza (USA)Stefano Bollani (ITA)Legendárna americká fusion skupina Yellowjackets prvýkrát vo svojej histórií nahrala album so speváčkou. V poradí 25. album Yellowjackets s názvom “Raising Our Voice” vychádza v septembri 2018. Brazílska speváčka Luciana Souza bola za svoje sólové albumy 6-krát nominovaná na cenu Grammy. Jedinú sošku dostala ako hosťujúca speváčka na Hancockovom albume "River: The Joni Letters".Po vydaní nového albumu Yellowjackets vyrázia na krátke európske turné, ktorého súčaťou bude aj náš festival! Na turné sa ako špeciálny hosť zúčastní aj Luciana Souza.Russell Ferrante - klávesy a pianoBob Mintzer - saxofónLuciana Souza - spev Will Kennedy - bicieDane Alderson - basaStefano Bollani je slávny taliansky hráč na klavír a Fender Rhodes. Hral s hviezdami ako Chick Corea, Bill Frisell, Richard Galliano, Gato Barbieri, Bobby McFerrin, Pat Metheny, Caetano Veloso, a Hector Zazou. Spolu s talianskou trúbkárskou legendou Enricom Ravom (na jazzákoch hral pred dvoma romi) vydal 15 albumov. Na tohtoročné BJD SLSP prichádza s aktuálnym projektom Napoli Trip, ktorý je inšpirovaný tradičnou neapolskou hudbou.Stefano Bollani - klavírDaniele sepe - saxofónNico Gori - klarinetBernardo Guerra - bicie 21.10.2018 nedela / InchebaThe Manhattan Transfer (USA)Peter Lipa Band (SK)Chrumkavé kúsky jazzového fenoménu v špeciálnom programe a za účasti vzácnych hostí nám predstaví najvýznamnejšia osobnosť slovenskej jazzovej scény Peter Lipa Band. Ako prvý spevák na Slovensku uplatňuje v jazzovej hudbe slovenčinu a jeho osobitným vokálnym prejavom s dôrazom na text nám ukazuje repertoár v ktorom cítiť tradíciu, štandardy ako aj moderný jazz, blues a swing.Peter Lipa - spevMichal Šimko - basgitaraMichal Žáček - saxofónMartin Majlo Štefánik - klavírPeter Lipa ml. - klavírMichal Fedor - bicie Radovan Tariška - saxofónPavol Bereza - gitaraVokálne kvarteto The Manhattan Transfer si udržiava popularitu od polovice sedemdesiatych rokov, na konte majú osem cien Grammy. Ich vokálny prejav sa vyznačuje štvorhlasovou harmóniou a tónovou čistotou. Často experimentujú s rôznymi hudobnými štýlmi od klasiky cez swing, rozmanité džezové formy až po latinsko-americké rytmy, ktorým v klasickej podobe dávajú nový hudobný rozmer. The Manhattan Transfer po deviatich rokoch onedlho vydajú novú štúdiový album “The Junction”.Cheryl Bentyne, Janis Siegel, Alan Paul, Trist Curless - spevBoris Koslov - akustická a elektrická basaRoss Pederson - bicieYaron Gershovsky - klavír 28.10.2018 nedela / Ateliér BabylonJohn Scofield Combo 66 (USA)Po štyroch rokoch sa na jazzáky vracia fenomenálny gitarista John Scofield. Scofield ovláda jazz tradičný i moderný, vyzná sa v klasike, samozrejmosťou je blues, funk, r’n’b. Má rád aj fusion, rock, a gospel. Nikdy neostáva zakonzervovaný v škatuľke jedného štýlu – pohybuje sa medzi nimi s ľahkosťou a istotou skutočného majstra. Tentokrát k nám zavíta so svojou novou kapelou John Scofield’s Combo 66, ktorej členmi sú pianista Gerald Clayton, basák Vicente Archer, a bubeník Bill Stewart.John Scofield - gitaraGerald Clayton - klavírVicente Archer - basaBill Stewart - bicieOficiálna stránka festivaluProgram priebežne dopĺňame------------Vstupenky si zakúpite cez náš portál.Denné vstupenkyDenná vstupenka – voľné sedenie – 29 EurDenná vstupenka – na miesto – 39 EurDenná vstupenka – VIP – 87 EurPrvých 100 denných vstupeniek do Incheby (voľné sedenie na 19., 20., a 21. októbra) máte za uvádzaciu cenu 19€!Prvých 100 denných vstupeniek do Incheby (voľné sedenie na 19., 20., a 21. októbra) máte za uvádzaciu cenu 19€!Máme headlinerov jazzákov. Jamison Ross, Kennedy Administration, Yellowjackets feat. Luciana Souza, Stefano Bollani, The Manhattan Transfer, Peter Lipa Band, John Scofield Combo 66 na bonmusovom koncerte a 3 Cohens sextet na septembrovom warm-up koncerte.