baner

O tvorbe produktu v cestovnom ruchu na Strategie.cz


8. Jul. 2013

Destinačný manažment je stratégia a cesta pre silné regióny, ktoré majú odvahu ku koncentrácii síl pre spoločný rozvoj, organizáciu a aktívny predaj svojich kľúčových konkurenčných výhod.

Uvodné slová inšpiratívneho článku, ktorý vyšiel na www.strategie.cz,  jasne naznačujú čoraz rezonujúcejšiu tému v oblasti rozvoja regiónov z hľadiska turizmu.

Ponúkame vám znenie celého článku: Ako sa vytvára produkt v cestovnom ruchu

 

Discussion

Send Message