baner

Dokumenty

Zverejňovanie zmlúv
Zmluvy: 2013, 2014, 2015, 2016 viac »
Štatistické údaje Most Slobody
Zverejňovanie objednávok
Zverejňovanie faktúr
Koncepčné a strategické materiály
Výročné správy
Prieskumy a štatistiky
Členstvo v KOCR
Členstvo v krajskej organizácii cestovného ruchuKaždá oblastná organizácia cestovného ruchu vzniknutá podľa Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu pôsobiaca na území Bratislavského samosprávneho kraja sa môže stať... viac »
Valné zhromaždenia
Stanovy KOCR