baner

Projekt Perimost


25. Nov. 2013

Perimost je názov projektu, ktorý predstavuje prepojenie medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13 prechádzajúcej cez územie Bratislavského kraja v úseku Moravskej cyklotrasy s horskými cyklotrasami Malých Karpát. Cyklistické trasy sa napoja aj na v súčasnosti budovaný cyklomost, cez ktorý budú môcť cyklisti prechádzať až do Rakúska. V rámci projektu bude preznačených cca 250 km a novovyznačených 25 km horských cyklotrás v Malých Karpatoch, tiež sa vyznačí Medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 13 na slovenskom území.

Vedúcim partnerom projektu je Regionálny manažment Dolného Rakúska. Projekt, v ktorom chce BSK čerpať 356 640 € (pri povinnom vlastnom spolufinancovaní BSK  5%, t.j.  17 832 €) bude realizovaný v rokoch 2012 – 2013. Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.

 

Prílohy

ts-4.-11_.-2013_.pdf 411 kB Stiahnuť
ts-3.-11_.-2011_.pdf 344 kB Stiahnuť
ts-19.-6_.-2012_.pdf 430 kB Stiahnuť
ts-20.-3_.-2013_.pdf 357 kB Stiahnuť
ts-15.-11_.-2013_.pdf 438 kB Stiahnuť
ts-6.-11_.-2011_.pdf 352 kB Stiahnuť

Discussion

Send Message