baner

Projekt Servus Pontis


25. Nov. 2013

Projekt Servus Pontis Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Rakúsko 2007-2013 propaguje turistické cesty, náučné chodníky, trasy kultúrnych a historických pamiatok, vytvára a spája cyklotrasy v pohraničnom území Bratislavského kraja a severnej časti provincie Burgenland.

Projekt zároveň podporuje aktivity orientované na rozvoj spoločných produktov cestovného ruchu, kultúry a spoločenského života komunít v partnerských obciach a mestských častiach.

Viac informácií:

webová stránka projektu Servus Pontis

Discussion

Send Message