baner

Odborná literatúra k téme destinačného manažmentu


8. Jul. 2013

Zástupcovia samosprávy, profesijných združení cestovného ruchu, mimovládnych organizácií a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, ktorí sú zainteresovaní do rozvoja destinačného manažmentu na území Bratislavského samosprávneho kraja, si môžu zapožičať študijnú literatúru k témam - cestovný ruch, destinačný manažment, marketing a iné (viď. zoznam literatúry).

Zoznam literatúry k zapožičaniu:

Knižné publikácie:

Gúčik, M. a kol. 2007. Manažment regionálneho cestovného ruchu.  Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2007. 290 s. ISBN 978-80-89090-34-1

Gúčik, M. a kol. 2010. Manažment cestovného ruchu.  Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2010. 152 s. ISBN 978-80-89090-67-9

Gúčik, M. a kol. 2011. Marketing cestovného ruchu.  Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2011. 264 s. ISBN 978-80-89090-85-3

Gúčik, M. a kol. 2012. Manažment cieľového miesta cestovného ruchu.  Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2012. 219 s. ISBN 978-80-8141-025-3

Dorčák, P. 2012. eMarketing. Ako osloviť zákazníka na internete. Prešov:  GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o., 2012. 123 s. ISBN 978-80-970564-4-5

Dorčák, P.,  Polák, F. 2012. Marketing a manažment cestovného ruchu.  Destinačný manažment, Marketing a nové trendy v marketingu. Prešov:  EZO.sk, s.r.o., 2012. 106 s. ISBN 978-80-970564-2-1

Dorčák, P.,  Polák, F. 2010. Marketing & e-business.  Ako sa zorientovať v základných pojmoch a procesoch nového marketingu. Prešov:  EZO.sk, s.r.o., 2010. 113 s. ISBN 978-80-970564-0-7

Palatková, M. 2011. Marketingový management destinací. Praha:  Grada Publishing, a.s. ,2011. 207 s. ISBN 978-80-247-3749-2

Nejdl, K. 2011. Management destinace cestovního ruchu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7357-673-8

Kiráľová, A. 2003. MARKETING destinace cestovního ruchu. Praha: EKOPRESS, s.r.o, 2003. 173 s. ISBN 80-86119-56-4

 

Vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica

Ekonomická revue cestovného ruchu, 2005, roč. 28, č. 2, s. 67-127. ISSN 0139-8660

Ekonomická revue cestovného ruchu, 2010, roč. 43, č. 1, s. 3-64. ISSN 0193-8660

Ekonomická revue cestovného ruchu, 2009, roč. 42, č. 1, s. 3-64. ISSN 0193-8660

 

Publikácie z Dolného Rakúska (nemecký jazyk)

Jahresbericht  Niederösterreich 2006

Wirtschaftsbericht Niederösterreich 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Geschäftsbericht  Mostviertel 2010

Tourismusstrategie Niederösterreich 2015

Niederösterreich Tourismusgesetz 2010 (elektronická verzia)

Handbuch zum NÖ Tourismusgesetz 2010 (elektronická verzia)

Discussion

Send Message