baner

Koncepčné a strategické materiály


Prílohy

1. Stratégia rozvoja cestovného ruchu BSK 2007 - 2013.pdf 1115 kB Stiahnuť
1a. Zhodnotenie_stratégie_rozvoja_CR_BSK_2007-2013_(s_ohľadom_na_úlohy,_ktoré_realizovali_OCR_BSK_a_KOCR).pdf 1675 kB Stiahnuť
1b. Zhrnutie - Stratégia rozvoja cestovného ruchu BSK 2007 - 2013.pdf 154 kB Stiahnuť
2. Stratégia e-marketingu Bratislavy a Bratislavského kraja.pdf 7027 kB Stiahnuť
3. Marketingova strategia destinacie Bratislavsky region doma i v zahranici pre roky 2014-2016.pdf 2705 kB Stiahnuť
3a. Prílohy - Marketingova strategia destinacie Bratislavsky region doma i v zahranici pre roky 2014-2016.pdf 1531 kB Stiahnuť
3b. Prílohy - Stratégia rozvoja cestovného ruchu BSK 2007 - 2013.pdf 698 kB Stiahnuť
4. Prezentácia z dňa 20. 11. 2014 k Marketingovej stratégii BRT 2014-2016.pdf 4319 kB Stiahnuť
5. Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020.pdf 4964 kB Stiahnuť

Discussion

Send Message