baner

Publishing

Tipy na výlet do Dolného Rakúska a Bratislavského kraja

 

Vydanie „Metodickej príručky destinačného manažmentu cestovného ruchu“ je ďalšou úspešnou aktivitou cezhraničného projektu DESTINATOUR
V rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR sa v priebehu rokov 2011 - 2013 zorganizoval cyklus ôsmich odborných stretnutí na území Bratislavského kraja a päť študijných ciest do jednotlivých destinácií cestovného ruchu... read more »
Jedným z ďalších výstupov cezhraničného projektu DESTINATOUR je analýza on-line prostredia slovenského virtuálneho trhu
Analýza prináša komplexný pohľad na e-marketingový trh od zadefinovania základných e-marketingových foriem (webové stránky, webové spoločenstvá, webcasting, internetové vyhľadávače, SEO, reklamné systémy) cez opis súčasného... read more »
Odborná literatúra k téme destinačného manažmentu
Zástupcovia samosprávy, profesijných združení cestovného ruchu, mimovládnych organizácií a podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, ktorí sú zainteresovaní do rozvoja destinačného manažmentu na území Bratislavského samosprávneho... read more »
Prvý výstup spolupráce Bratislavského kraja a Dolného Rakúska
Publikácia Rôznorodosť, ktorá spája, poukazuje na príbuznosť oboch krajín a na skutočnosť, že sa na oboch stranách urodí fantastické víno, že obe krajiny majú sviatky plné pôžitkov a atraktívne výletné ciele.  read more »
Nová Mapa zážitkov a pôžitkov láka k poznávaniu regiónov Bratislavského kraja a Dolného Rakúska
Ďalším výstupom spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja a Dolného Rakúska je v rámci projektu DESTINATOUR 2013 Mapa zážitkov a pôžitkov. V spoločne zostavenej mape sú predstavené „najchutnejšie“ stránky... read more »
European Regional Development Fund
CBC SK-AT 2007–2013