baner

Dotačná schéma Krajskej organizácii cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava - podané žiadosti a vyhodnotenie projektov


Michal Roman V zmysle čl. 7. Podmienky poskytnutia dotácie,Dotačnej schémy krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism na podporu rozvoja cestovného ruchu zverejňujeme žiadosti doručené v termíne stanovenom vo výzve na rok 2017.

Vyhodnotenie projektov Dotačnej schémy krajskej organizácie Bratislava Region Tourism na rok 2017 a výška pridelených dotácií na základe uznesení Valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2017


Prílohy

01_Renáta_Hermysová_-_Prezentácia_histórie_a_technológie_výroby_slovenskej_ľudovej_keramiky-1-5.pdf 766 kB Stiahnuť
02_Nezisková_organizácia_Barbora_-_Geoturistika_v_Malých_Larpatoch__-_nový_produkt_cestovného_ruchu-1-5.pdf 852 kB Stiahnuť
03_Obec_Vinosady_-_Náučný_včelársky_chodník-1-6.pdf 1269 kB Stiahnuť
04_Mesto_Modra_-_mobilná_aplikácia_-_Audio_sprievodca_po_pamiatkach-1-4.pdf 587 kB Stiahnuť
05_Malokarpatské_múzeum_v_Pezinku_-_Podpora_existujúcich_kultúrno_-_remeselne_gastronomických_podujatí_nadregionálneho_významu-1-4.pdf 754 kB Stiahnuť
06_Múzeum_mesta_Bratislavy_-_Slnovrat_na_Devine-1-4.pdf 586 kB Stiahnuť
07_Židovská_náboženská_obec_-_vytvorenie_informačno_-_orientačného_systému_pre_návštevníkov_židovského_ortodoxného_cintor%-1-6.pdf 665 kB Stiahnuť
08_Mesto_ Skalica_ rozvoj_cestovného_ruchu_Kreatívvne_a_inovatívne_produkty_so_zameraním_na_mladých_ľudí.pdf 916 kB Stiahnuť
09_Authentic_Slovakia_sro_-_Za_autentickými_zážitkami_v_Bratislavskom_kraji-1-7.pdf 1145 kB Stiahnuť
10_BRATISLAVA_TOURIST_SERVICE_sro_-_Korunovačné_slávnosti_2017-1-4.pdf 772 kB Stiahnuť
11_Divoká_voda_sro_-_KAYAK_TRENAŽÉR_&_YOUTH_FITNESS_ZONE-1-6.pdf 1647 kB Stiahnuť
12_Galéria_Nedbalka__no_-_Dáždniková_ulica-1-4.pdf 954 kB Stiahnuť
13_Ľubica_Ondrášiková_-_Agentúra_LUKA_-_Všetci_na_bajk_2017-1-7.pdf 1136 kB Stiahnuť
14_Dom_Centrope_-_Vínne_cesty_v_regióne_Centrope-1-12.pdf 843 kB Stiahnuť
15_TOUR4U__sro_-_Rozširenie__skvalitnenie_a_aktualizácia_nahrávok-1-6.pdf 659 kB Stiahnuť
16_X-cursion_sro_-_Jazda_po_železnej_opone-1-5.pdf 655 kB Stiahnuť
17_Zemegula_sro_-_Adrenalinová_Bratislava-1-6.pdf 1018 kB Stiahnuť
18_Obec_Smrdáky_-___300_ročná_lipa_—_tichý_svedok_histórie”-1-4.pdf 528 kB Stiahnuť
19_SCR_SENEC__sro_-_Marketingove_aktivity_formou_LED_technologie-1-3.pdf 480 kB Stiahnuť
20_Mesto_Senica_-_ŠTRAMÁK_fest_—_senické_pivné_slávnosti-1-7.pdf 1041 kB Stiahnuť
21_EMERGE_sro_-_My_Bratislava-1-6.pdf 1353 kB Stiahnuť
22_Mesto_Holíč_-_Podporujeme_region_Záhorie-1-7.pdf 680 kB Stiahnuť
23_OZ_Podhoran_-_Domáce_produkty_v_CR_na_Záhorí-1-5.pdf 795 kB Stiahnuť
24_Sv_Ludmila_Kultúrno-historické produkty CR so zameraním na seniorov.pdf 286 kB Stiahnuť
Vyhodnotenie projektov Dotačnej schémy krajskej organizácie Bratislava Region Tourism na rok 2017 a výška pridelených dotácií na základe uznesení Valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2017.pdf 545 kB Stiahnuť

Discussion

Send Message

Gallery